Barn med stort læringspotensial i barnehagen (Heftet)

Forfatter:

Ella Cosmovici Idsøe

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 128
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202625382
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barnehagelærerutdanning
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barn med stort læringspotensial i barnehagen

Boka handler om barn i barnehagen med stort læringspotensial. Forfatteren benytter seg av praksisfortellinger for å belyse hvordan barn med stort læringspotensial kan oppleve ulike hverdagssituasjoner. Hun forklarer også hvordan de ansatte kan møte nettopp disse barna i de ulike situasjonene.

Barn med stort læringspotensial er ikke en homogen gruppe, men det er flere trekk som skiller dem fra jevnaldrende, og som praksisfeltet bør kjenne til. Disse barna trenger voksne som har kunnskap og kompetanse til å anerkjenne deres potensial, men også deres utfordringer.

Til toppen

Forfatter(e)
Ella Cosmovici Idsøe er professor i pedagogisk psykologi ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i mange år ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger, med tema mobbing som forskningsinteresse. Hun har publisert både forskningsartikler og bokkapitler om mobbing.