Barn med atferdsvansker (Heftet)

En utviklingspsykopatologisk tilnærmingsmåte

Forfatter:

Lars Smith

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 270
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276344721
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring og Spesialpedagogikk
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barn med atferdsvansker

Denne boken omhandler to av barnealderens mest vanlige problemer; hyperaktivitet og utagerende atferdsvansker. En utviklingspsykopatologisk tilnærmingsmåte synliggjør at mange av atferdsforstyrrelsene har sin rot i tidlig barnealder. Det fremgår også at det er mange muligheter for å endre utviklingsveier underveis.

Temaet for boken er i hovedsak oppmerksomhetsproblemer og hyperaktivitetsforstyrrelser samt opposisjonell trass og utagerende atferdsvansker.

Barn med atferdsvansker er skrevet med tanke på studenter på universitets- og høyskolenivå som vil lære noe om barnealderens atferdsforstyrrelser. Den kan også være nyttig for folk som arbeider innenfor det psykiske helsevernet for barn, og som på grunn av stort arbeidspress lett får problemer med å holde seg oppdatert i faglitteraturen.

Til toppen

Forfatter(e)
Lars Smith er professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han er spesialist på tidlig utvikling og var en pioner i norsk spedbarnsforskning. Han er involvert i flere studier der barn som er i risiko for å utvikle atferdsvansker, er deltakere.