Barn, matmot og måltider (Heftet)

Helsefremmende og pedagogisk praksis

Forfatter:

Sissel H. Helland og Nina C. Øverby

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 164
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202709778
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Natur, helse og bevegelse , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Natur, helse og bevegelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barn, matmot og måltider

Matmot kan defineres som mot og lyst til å smake på ukjent mat. De fleste barn går gjennom en fase i barndommen hvor de blir skeptiske til å smake på ny mat. Boken presenterer en rekke forskningsbaserte og helsefremmende strategier for å stimulere nettopp barns matmot, lyst og glede under måltidene hjemme og i barnehagene med et langsiktig mål om sunne spisevaner.

Mat og måltid er styrket i både rammeplan for barnehagen og barnehagelærerutdanning. Det er på mange måter opp til barnehagene selv å bestemme hvordan de tilrettelegger for matglede og bidrar til sunne helsevaner. Boken gir et kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet, og presenterer hvordan barnehager (uansett matordning) kan videreutvikle en helsefremmende og pedagogisk mat- og måltidspraksis trinn for trinn.

Boken retter seg mot barnehagelærerstudenter, ansatte i barnehager og andre voksne som har medansvar for barns kosthold og spiseutvikling – som foreldre, helsesykepleiere eller folkehelsearbeidere. Temaene i boken kan øke bevisstheten om de komplekse prosessene som foregår hver dag i forbindelse med mat og måltider. Det er av avgjørende betydning ikke bare for barnas helse og trivsel, men også for deres utviklings- og danningsprosesser.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Kosthold og fysisk helse

  De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis / Samira Lekhal, Helena Slapø, Ratib Lekhal og May Britt Drugli

  Heftet
 • Helse

  Forebyggende helsearbeid i barnehagen

  Rolv Lundheim

  Heftet
Forfatter(e)

Sissel H. Helland er førsteamanuensis og forsker ved Universitetet i Agder, der hun underviser i barnehagelærerutdanningen med ansvar for fordypning i mat og måltid. Hun har lang erfaring fra praksisfeltet, og er barnehagelærer med en mastergrad i pedagogikk og ph.d. innen helsevitenskap.

Nina C. Øverby er professor ved Universitetet i Agder, og har lang erfaring med forskning på mat og ernæring blant barn og unge. Hun har arbeidet med nasjonale retningslinjer for barn og unges kosthold, også i barnehagen.