Barentsbrytninger (Heftet)

Norsk nordområdepolitikk etter den kalde krigen

Forfatter:

Geir Hønneland

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 190
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276346497
Kategori: Statsvitenskap , Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsfag, Statsvitenskap
Om utgivelsen Barentsbrytninger
Norsk nordområdepolitikk har gjennomgått formidable endringer siden begynnelsen av 1990-tallet. Den kalde krigens fokus på sovjetisk våpenkraft og delelinje til havs er i stor grad avløst av temaer som næringsutvikling, atomopprydning og kamp mot smittsomme sykdommer. Samtidig har tradisjonelle problemstillinger knyttet til Svalbard og fiskeriforvaltningen i Barentshavet fått nye dimensjoner. Resultatet er en voldsom vekst i kontakter mellom nordmenn og russere i nord. Dette er Barentsbrytningene, som bokens tittel henspiller på.

Barentsbrytninger gir en oversikt over ulike samarbeidsflater mellom Norge og Russland i nord og dominerende diskurser i norsk nordområdepolitikk etter den kalde krigen.

Til toppen

Forfatter(e)
Geir Hønneland (f.1966) er forskningsleder ved Frodtjof Nansens Institutt og professor II ved Universitetet i Tromsø.