Bare søk! (Heftet)

Praktisk veiledning i å gjennomføre litteraturstudier

Forfatter:

Ingeborg Støren

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 72
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202428952
Kategori: Helse- og sosialfag og Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Om utgivelsen Bare søk!

Denne andre utgaven av Bare søk! er skrevet for bachelorstudenter innen sykepleie og helsefagene. Forfatteren gir en praktisk veiledning i hvordan studentene, trinn for trinn, kan gjennomføre en litteraturstudie: søke opp vitenskapelige artikler, systematisere funnene og finne hovedtendensene i forskningen. Forfatteren viser også hvordan studentene kan skrive en litteraturstudie. Boka er beriket med praktiske råd og talende eksempler.

Sentrale spørsmål som framheves i Bare søk! er:

  • Hvordan gjennomføre søk i databasen CINAHL?
  • Hvordan systematisere funnene av litteratursøk?
  • Hva kjennetegner en vitenskapelig artikkel?
  • Hva består elementene i IMRaD-strukturen av?
  • Hvordan skrive en litteraturstudie?
Viktige forbedringer i den nye utgaven:

  • Eksemplene er forenklet og tilpasset bachelorutdanningen.
  • Boka viser til CINAHL som database for søkene.
  • Strukturen i boka bygger på IMRaD-modellen.
Denne andre utgave av Bare søk! er et nyttig supplement til bøkene Bare skriv! (2010) og Bare fortell! (2013)

Til toppen

Presse Bare søk!

"Framstillinga av søk er gjort på ein konkret og vel illustrert måte som kan hjelpe uerfarne studentar i gang. Vedlegga med eksempel på lesematrise for artiklar og dei 20 spørsmåla som får svar kan vere til god hjelp for uerfarne studentar."

Tove Giske, Tidsskrift for fag og tro 1/2010

Til toppen

Forfatter(e)

Ingeborg Støren er utdannet spesialsykepleier. Hun er ansatt som høgskolelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo.