Autisme og pedagogikk (Ebok)

En håndbok

Forfatter:

Meral Øzerk og Kamil Øzerk

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 472
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 11.52 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202690618
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Psykologi og psykiatri , Helse- og sosialfag , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Psykologi og psykiatri, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Autisme og pedagogikk

Autisme og pedagogikk er en teoretisk og metodisk håndbok for å skape gode lærings- og utviklingsvilkår for barn med autisme/autismespekterforstyrrelse (ASF). Barn med autisme/ASF trenger ofte mye hjelp for å mestre sosial kommunikasjon, språk, lek, vennskap, motoriske ferdigheter og felles oppmerksomhet. Forfatterne av denne boken presenterer en rekke teoretiske tilnærminger for arbeid med denne barnegruppen. De fokuserer spesielt på forståelse og håndtering av utfordrende atferd.

I tillegg inneholder boken kapitler om forekomsten av autisme/ASF internasjonalt og nasjonalt, komorbiditet, risokofaktorer, utviklingsteori, kognitiv teori og anvendt atferdsanalyse, prosedyrer, strategier, forskningsresultater, metodiske ideer og evidensbaserte metoder/praksiser.

Boken henvender seg til barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger, logopeder og andre fagfolk som møter barn med autisme/ASF i sitt arbeid. I tillegg er den skrevet for studenter i blant annet spesialpedagogikk, pedagogisk-psykologisk rådgivning, vernepleie og psykologi.

Til toppen

Andre utgaver

Autisme og pedagogikk
Bokmål Heftet 2020
Forfatter(e)

Kamil Øzerk har lærerbakgrunn med gradene cand.paed. og dr.polit. Han er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences. Han har tatt godkjente autismerelaterte sertifiseringskurs fra flere amerikanske universiteter.

Meral Øzerk har lærer- og barnehagebakgrunn, hovedfag i barnehagepedagogikk og mastergrad i spesialpedagogikk. Hun har tatt godkjente autismerelaterte sertifiseringskurs fra flere amerikanske universiteter. Hun jobber nå som seniorrådgiver innen området sammensatte lærevansker ved Statped Sørøst.