Autisme og pedagogikk (Heftet)

Teoretiske og pedagogisk-metodiske tilnærminger til arbeid med barn med autisme-spekter-forstyrrelser

Forfatter:

Meral Øzerk og Kamil Øzerk

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 280
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202395193
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Autisme og pedagogikk
Autisme og pedagogikk henvender seg til alle yrkesgrupper som på en eller annen måte er involvert i livet til barn med autisme i barnehage og skole. Det betyr at pedagogisk-psykologiske rådgivere, psykologer, spesialpedagoger, logopeder, barnehagelærere, lærere og helsesøstre er noen av de som vil ha glede av å lese denne boka.

Autisme-spekter-forstyrrelser er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og begrepet rommer både autisme, aspergers syndrom og atypisk autisme. Det er en diagnosekategori som øker mye både nasjonalt og internasjonalt og det å ha autisme representerer store utfordringer både for individet selv, deres familier, utdanningsinstitusjoner og for samfunnet.

Dette er den første boka i Norge som ser på autisme-spekter-forstyrrelser hos barn fra et pedagogisk perspektiv. Forfatterne har lagt hovedvekten på funksjonsvurdering, utredning, læring og pedagogisk-metodisk tilrettelegging for barnas læring og utvikling. Metodene og modellene er spesielt rettet mot barn med moderat og alvorlig grad av autisme med manglende eller svake verbalspråklige ferdigheter.

Til toppen

Forfatter(e)
Kamil Øzerk er Cand. paed, dr.polit., professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole. Øzerk har publisert faglige artikler og bøker om tospråklig opplæring, læreplanteori, opplæringsteori, andrespråkslæring, NEIS-modellen, lesing, skolebasert læring og autisme.
Meral Øzerk er seniorrådgiver i Statped Sørøst, avdeling for sammensatte lærevansker, lektor i barnehagepedagogikk og spesialpedagogikk. Hun har tidligere tatt allmennlærer- og førskolelærerutdanning og har lang praksiserfaring som lærer, førskolelærer, reiselærer og spesialpedagog. Hun har tidligere publisert bøker og artikler om barn med oppmerksomhetssvikt, ADHD, multikulturell rådgivning, begrepslæring og kooperativ læring. I de siste sju årene har hun drevet utrednings- og oppfølgingsarbeider rettet mot barn med autisme-spekter-forstyrrelser.