Attack Your Grammar

Attack Your Grammar 3 (Heftet)

Forfatter:

Gunilla Malmborn

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 48
Forlag: Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788249606047
Kategori: Engelsk
Fag: Engelsk
Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: Grammatikk
Om utgivelsen Attack Your Grammar 3

Attack Your Grammar 1-3 er engangshefter i grammatikk med regler, oppgaver og tester. Heftene kan brukes som tilleggsmateriell uavhengig av læreverk.
ATTACK YOUR GRAMMAR 1-3 er engangshefter med grammatikktrening beregnet på 5.-7. trinn. Til repetisjon kan oppgavene også passe for elever på høyere trinn. Heftene innholder foruten grammatikkoppgaver, regelruter til hvert emne, tester og ordlister. Hefte 3 har også en oversikt over uregelrette verb. ATTACK YOUR GRAMMAR er selvinstruerende, slik at eleven kan jobbe på egenhånd og i eget tempo. Heftene kan brukes uavhengig av læreverk.

FASITEN er felles for alle de tre heftene.

Til toppen

Attack Your Grammar
Attack Your Grammar 1-3 er engangshefter i grammatikk med regler, oppgaver og tester. Heftene kan brukes som tilleggsmateriell uavhengig av læreverk.