Atlas for videregående skole

Atlas for videregående skole (Innbundet)

Oppdatert i 2012

Forfatter:

Rolf Mikkelsen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 145
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202395834
Kategori: Geografi
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Geografi
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3
Komponent: Atlas
Om utgivelsen Atlas for videregående skole

Ny utgave 2012
Moderne atlas for videregående skole i stort format.

Atlaset visualiserer geografiske og samfunnsgeografiske temaer og gir en systematisk oversikt over landmassene på jorda. Temakartene viser politiske forhold, bosetninger, befolkningsutvikling, miljø, ressurfordeling, produksjon og annen informasjon som kan presenteres i form av kart. Atlaset er laget spesielt for videregående skole og er tilpasset gjeldende læreplan.

Enkelt å bruke, lett å sammenlikne
Hoveddelene er fargekodet og atlaset inneholder gode tegn- og fargeforklaringer. Kartene i atlaset er av typen miljøkart. Høydeforhold kommer fram ved bruk av skyggelegging eller relieff, og ved tall som angir høyde og havdyp i meter.

Konsekvent bruk av målestokk, unikt for Cappelen Damms atlas
Målestokken er brukt konsekvent både i hovedkartene og i temakartene slik at atlaset skal være enkelt å bruke i geografiundervisningen og i arbeidet med andre skolefag. De ulike delene av Norge er i 1:1 mill. Norden og delene av Europa i 1:5 mill. Oversiktskartene er i 1:15 mill. eller 1:35 mill.

Til toppen

Forfatter(e)

Rolf Mikkelsen er dosent i fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Rolf Mikkelsen har hovedfag i samfunnsgeografi og har lang undervisningserfaring fra ungdomstrinnet, fra 15 år som øvingslærer og fra 25 år som lærerutdanner. Han har også skrevet flere lærebøker i geografi for grunnskolen, var medlem av læreplangruppa for samfunnsfag i L-97 og i Kunnskapsløftet 06 og han var leder for læreplangruppa for geografi fellesfag for videregående skole i K06.

Atlas for videregående skole