Atlas for barnetrinnet

Atlas for barnetrinnet (Innbundet)

Forfatter:

Rolf Mikkelsen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 128
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202495831
Kategori: Samfunnsfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsfag
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Atlas
Om utgivelsen Atlas for barnetrinnet

Atlas for barnetrinnet erstatter Cappelens Atlas for barnetrinnet (9788202245252), og de to utgavene kan brukes parallelt i samme klasse.

I den nye utgaven har vi oppdatert befolkningstall, areal og enkelte temakart, i tillegg til at Sudan er delt inn i Sudan og Sør-Sudan.

Atlas for barnetrinnet er et moderne atlas, som er enkelt å bruke. Atlaset har en oversiktlig struktur, og navnetettheten i alle kart er tilpasset barnetrinnets elever. Temakart og tabeller gir en rekke spennende fakta om verden og verdens land, og atlaset er rikt illustrert med bilder som viser naturmiljøer og dyreliv i de ulike verdensdelene.
Atlaset har tegnforklaringer på utbrettsfliker som kan brukes til alle oppslag. Fargekoding og navneregister gjør det dessuten enkelt å finne fram. Atlaset er rikt illustrert, blant annet med miljøbilder fra alle verdensdeler. Konsekvente målestokker for land og regioner gjør det lett å sammenlikne størrelser. Atlas for barnetrinnet er et viktig hjelpemiddel for å kunne nå læreplanmålene i samfunnsfag - geografi i Kunnskapsløftet.
Atlas
Atlaset starter med en kartskole. Her behandler vi fugleperspektivet, målestokk, karttegn og de ulike karttypene.

Andre viktige egenskaper ved Atlas for barnetrinnet er:

Utvidet presentasjon av både Europa og verden
For alle verdensdeler finner elevene kart som viser hvilke land som inngår, landenes areal og folketall, befolkningskart, ressurs- og produksjonskart, oversikt over verdensdelens lengste elv, høyeste fjell, største innsjø osv.
Norgeskartene i målestokk 1 : 800 000 er nytegnet med flere detaljer og tydeligere fargebruk. Presentasjonen av Norge skjer fylkesvis
Alle land i Europa presenteres i målestokk 1 : 7 millioner
Oversikt over Europa og områder i andre verdensdeler presenteres i målestokk 1 : 15 millioner
Alle andre verdensdeler presenteres oversiktlig i 1 : 35 millioner med delkart i 1 : 15 millioner
Økt bruk av fotografier for å visualisere fargebruk og karttegn
Fagnettsted
På fagnettstedet til Atlas for barnetrinnet fins en kart- og atlasskole, ulike typer oppgaver og omrisskart. Dette er viktige og varierte hjelpemidler for å nå målene i læreplanen for samfunnsfag - geografi. Fagnettstedet har også en alfabetisk liste med forklaringer av utenlandske navn på kartene. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Til toppen

Forfatter(e)

Rolf Mikkelsen er dosent i fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Rolf Mikkelsen har hovedfag i samfunnsgeografi og har lang undervisningserfaring fra ungdomstrinnet, fra 15 år som øvingslærer og fra 25 år som lærerutdanner. Han har også skrevet flere lærebøker i geografi for grunnskolen, var medlem av læreplangruppa for samfunnsfag i L-97 og i Kunnskapsløftet 06 og han var leder for læreplangruppa for geografi fellesfag for videregående skole i K06.

Atlas for barnetrinnet
Atlas for barnetrinnet er et moderne atlas, som er enkelt å bruke. Atlaset har en oversiktlig struktur, og navnetettheten i alle kart er tilpasset barnetrinnets elever. Temakart og tabeller gir en rekke spennende fakta om verden og verdens land, og atlaset er rikt illustrert med bilder som viser naturmiljøer og dyreliv i de ulike verdensdelene.