Atferdsvansker hos barn (Heftet)

Evidensbasert kunnskap og praksis

Forfatter:

May Britt Drugli

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 200
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202425272
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Spesialpedagogikk og Pedagogikk og elevkunnskap
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Atferdsvansker hos barn

Denne boken formidler evidensbasert kunnskap og praksis om atferdsvansker hos barn. Den belyser hvordan utvikling av atferdsvansker kan forstås, hva som kjennetegner alvorlige atferdsvansker hos barn, og hvordan slike vansker kommer til uttrykk hjemme, blant barnets venner og i barnehage/skole. Boken beskriver hvilke tiltak som anvendes for å hjelpe denne gruppen barn, samt effekten av ulike tiltak. Boken er skrevet med utgangspunkt i internasjonal og norsk forskningslitteratur om atferds­vansker hos barn.

Boken er hovedsakelig skrevet for fagfolk og studenter som jobber med eller utdanner seg for å jobbe med små barn med atferdsvansker, det være seg i barnehagen, skolen, på helsestasjonen, innenfor barnevernet, PPT og BUP. Forhåpentlig kan boken være en kilde til økt kunnskap om atferdsvansker hos barn blant sentrale fagpersoner i disse barnas liv.

Til toppen

Forfatter(e)

May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved NTNU og professor II ved Høgskolen i Innlandet. Hun er involvert i flere forskningsprosjekter om små barn i barnehage. Hun har videre lang erfaring fra utviklingsarbeid med fokus på relasjonskvalitet innen barnehage og skole. May Britt Drugli har utgitt flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige artikler og fagartikler. Hun er en mye brukt foredragsholder på temaet små barn i barnehage.