Arveretten (Innbundet)

Forfatter:

Thomas Eeg

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 696
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202657628
Kategori: Juridiske fag
Fag: Juridiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Arveretten

Alle skal en gang dø. Både arvelater selv og de pårørende kan stilles overfor en rekke spørsmål om hva som skal skje med eiendeler og forpliktelser når livet er over. Arveretten er derfor svært praktisk viktig, og er ett av svært få rettsområder som alle er garantert å bli berørt av. Arverettens regler gjelder de rettslige sidene av spørsmålene som kan oppstå, og er til for å forebygge og løse konflikter. Denne boken gir både en innføring i disse reglene, og drøfter en rekke temaer på et grundigere nivå.

Blant emner som behandles, er

  • arv etter loven
  • uskifte
  • reglene om testamenter og deres virkeområde
  • grunnleggende betingelser for å ha rett til arv og bortfall av rett til arv
  • oppgjør av avdødes formue gjennom skifte av dødsbo m.m.
  • tilbakeføringskrav for uriktig forbigåtte arvinger
  • regler for oppgjør med internasjonale forgreninger
Arveretten gir også en grundig innføring i arverettslig metode og en oversikt over rettsutviklingen.

Boken er nyttig for praktiserende jurister og jusstudenter, men også for lekfolk som vil planlegge arveoppgjør eller som skal skifte privat uten bistand av advokater, bostyrer eller domstol.

Til toppen

Andre utgaver

Arveretten
Bokmål Ebok 2022

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Thomas Eeg er dr.juris og professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er emneansvarlig for kurs i familierett og arverett og leder av forskergruppen for familie-, arve-, barne- og personrett.