Arveloven (Innbundet)

med kommentarer

Forfatter:

Ernst Moe

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 854
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202691455
Kategori: Familie- og arverett og Juridiske fag
Fag: Familie- og arverett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Arveloven

Ernst Moe gir i denne boken en veiledning til alle paragrafene i den nye loven om arv og dødsboskifte. Her knyttes forarbeidene og rettspraksis fra den gamle loven om arv samt de relevante deler av skifteloven til de nye bestemmelsene. Boken er et praktisk arbeidverktøy for alle som vil orientere seg i loven, forskriftene og de nye reglene som gjelder fra 1. januar 2021.

Til toppen

Forfatter(e)

Ernst Moe (f. 1951) ble cand. jur. ved Universitetet i Bergen i 1977. Etter dommerfullmektigtjeneste ved Kristiansund sorenskriverembete arbeidet han som privatpraktiserende advokat i Stavanger før han ble beskikket til assisterende fylkesmann i Rogaland. Han har siden 1987 vært dommer, først konstituert byrettsdommer i Stavanger, deretter førstebyfogd ved Stavanger byfogdembete i 19 år og senere dommer ved Stavanger tingrett. Han har også vært konstituert som sorenskriver i Sandnes. De siste årene har han tjenestegjort som dommer i Gulating lagmannsrett.

Moe har vært medlem i av Konkursrådet, leder av Disiplinærnemnden for advokater og nestleder i Det særskilte etterforskningsorganet SEFO. Han har i flere år vært sensor ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen, og har vært foreleser i juridiske fag ved Folkeuniversitetet i Rogaland og Universitetet i Stavanger.

Moe har skrevet en rekke bøker innen emner som arve- og skifterett, tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning og konkurs- og dekningsrett.