Arveloven (Innbundet)

Kommentarer til lov 14. juni 2019 nr. 21 om arv og dødsboskifte

Forfatter:

Ernst Moe

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202691455
Kategori: Familie- og arverett og Juridiske fag
Fag: Familie- og arverett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Arveloven

Ernst Moe gir i denne boken en veiledning til alle paragrafene i den nye loven om arv og dødsboskifte. Her knyttes forarbeidene og rettspraksis fra den gamle loven om arv samt de relevante deler av skifteloven til de nye bestemmelsene. Boken er et praktisk arbeidverktøy for alle som vil orientere seg i loven, forskriftene og de nye reglene som gjelder fra 1. januar 2021.

Til toppen

Forfatter(e)

Ernst Moe (f. 1951) ble cand. jur. ved Universitetet i Bergen i 1977. Etter dommerfullmektigtjeneste ved Kristiansund sorenskriverembete, arbeidet han som privatpraktiserende advokat i Stavanger før han ble beskikket til assisterende fylkesmann i Rogaland. Han har siden 1987 vært dommer, først konstituert byrettsdommer i Stavanger og deretter førstebyfogd ved Stavanger byfogdembete i 19 år. Han har også vært konstituert som sorenskriver i Sandnes. Moe er i dag dommer ved Stavanger tingrett.

Moe har vært medlem i av Konkursrådet i 14 år, leder av Disiplinærnemnden for advokater i 4 år og nestleder i Det særskilte etterforskningsorganet SEFO. Han har i flere år vært sensor ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen, og har vært foreleser i juridiske fag ved Folkeuniversitetet i Rogaland og Universitetet i Stavanger.

Moe har skrevet flere bøker om tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning og konkursrett og er dessuten forfatter til kommentarene til skifteloven og gjeldsordningsloven i Norsk Lovkommentar.