Årsak og tilfeldighet (Heftet)

Modeller, eksperimenter og atferd i samfunnsvitenskapene

Forfatter:

Leif Helland

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 272
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202379308
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Matematikk og statistikk og Metode og studieteknikk
Fag: Matematikk og statistikk, Metode og studieteknikk, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Årsak og tilfeldighet

Hvor godt kan vi si at spillmodeller beskriver menneskelig samhandling og hvilke svar kan laboratorieeksperimenter gi oss?

Årsak og tilfeldighet. Modeller, eksperimenter og atferd i samfunnsvitenskapene presenterer laboratorieeksperimenter som et verktøy i samfunnsvitenskapene. Boken diskuterer sentrale modeller, eksperimenter og funn.

I boken Årsak og tilfeldighet diskuteres blant annet disse spørsmålene:

 • Hva slags prososiale motiver finnes typisk sett blant mennesker, og hvor sterke og utbredte er de?
 • Har prososiale motiver et neurologisk fundament?
 • Hvor gode er mennesker til å resonnere dypt i situasjoner med strategisk samhandling?
 • Hvilken vilje har mennesker til å straffe andre mennesker når det er kostbart å straffe?
 • Hvor sterkt kan forhandlingsmakt utnyttes?
 • Er frembringelse av fellesgoder mindre vanskelig enn antatt i standard teori?
 • Vil viljen til å yte innsats til det felles beste avta over tid? Kan vi eventuelt motvirke dette?
 • Hvor godt fungerer ulike markeder? Hvor godt fungerer de under lite gunstige betingelser?
 • Skapes det bobler i aksjemarkeder? Kan disse motvirkes?
 • Hvor godt er velgere i stand til å disiplinere politikere til å opptre ærlig og arbeide hardt?
 • Kan særinteressegrupper være bra for demokratiets virkemåte?

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Leif Helland (f. 1962) var statsviter og professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Hans forskningsområder var blant annet innenfor anvendt spillteori, sammenliknende politisk økonomi og partikonkurranse. Helland har publisert i flere anerkjente tidsskrifter, og har tidligere skrevet boken Demokrati og effektivitet (Universitetsforlaget, 2008) sammen med Rune Jørgen Sørensen.