Arkeologiske undersøkelser 2005-2006 (Innbundet)

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Forfatter:

Inger Marie Berg-Hansen (red.)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 171
Forlag: Portal forlag
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788283140309
Kategori: Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, religion og filosofi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Arkeologiske undersøkelser 2005-2006
I 2005 og 2006 ble det til sammen gjennomført 132 utgravninger av arkeologiske kulturminner i Kulturhistorisk museums distrikt. Det store flertallet utgravninger ble utført i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Undersøkelsen har produsert et stort og verdifult datamateriale fra forhistorisk tid og middelalder på Øst- og Sørlandet. Med denne utgivelsen ønsker vi å gjøre disse resultatene tilgjengelige for et større publikum og håper de lettere kan tas i bruk i både forskning, formidling og forvaltning. Boka inneholder en samlet oversikt over disse undersøkelsene i form av en katalog med kortfattede beskrivelser av hver utgravning samt et overblikk over noen generelle trekk ved undersøkelsene fra hvert år. I tillegg til katalogene inneholder boka fem fagartikler, som både representerer en bearbeiding av resultatene fra flere sv utgravningene og setter dem i en kulturhistorisk sammenheng. Tre av artiklene diskuterer dessuten metodiske problemer og spørsmål knyttet til forvaltningen av noen typer kulturminner.

Til toppen

Forfatter(e)
Inger Marie Berg-Hansen er stipendiat ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.