Arbeidsgrammatikk. Norsk som framandspråk. Nynorsk (Heftet)

Forfatter:

Kirsti Mac Donald

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 172
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202272395
Komponent: Grammatikk
Om utgivelsen Arbeidsgrammatikk. Norsk som framandspråk. Nynorsk

Arbeidsgrammatikken tar for seg elementære bøyningsregler og syntaktiske regler, og inneholder både forklaringer og skriftlige øvelser i samme bok. Den er bygd opp slik at forklaringene og de skriftlige øvingene følger hverandre.

Arbeidsgrammatikken egner seg både for en systematisk gjennomgang av den grunnleggende grammatikken og som arbeidsbok. Den er lett å finne fram i hvis det er spesielle områder i grammatikken man vil trene på.

Til toppen

Forfatter(e)

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.