Arbeidsbok til Det syke mennesket (Heftet)

Forfatter:

Øystein Ringstad

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 144
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279501244
Kategori: Helse- og sosialfag og Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Om utgivelsen Arbeidsbok til Det syke mennesket

Her kan studentene teste sine kunnskaper i sykdomslære og sykepleie. Arbeidsbok til Det syke mennesket inneholder 25 historier som er typiske i en sykepleiehverdag.

Gode kunnskaper om sykdomslære er nødvendig i moderne sykepleie. Men det er ikke nok å bare «ha» kunnskapene. De må også brukes riktig i de ulike situasjonene en sykepleier vil møte i sitt arbeid. I dag kreves dette like mye i kommunehelsetjenesten som på sykehuset.

Hver av de 25 oppgavene innledes med en historie hentet fra kommunehelsetjenesten eller en sykehusavdeling. Etter arbeidet med selve historien, er det foreslått å lese de oppgitte lærebokavsnittene i Det syke mennesket. Det er så laget kortere faktaspørsmål og spørsmål til diskusjon for hver oppgave. Her kreves det både forståelse og vurderingsevne. Bak i boka er det resymert relevant lærebokstoff til alle diskusjonsoppgavene.

Temaene i oppgavene er valgt etter kapitlene i Det syke mennesket, og sykehistoriene beskriver realistiske hverdagssituasjoner. I boka er det også oversikter over hvilke temaer og lærebokavsnitt som tas opp i de enkelte oppgavene.

Boka egner seg til bruk i sykepleiestudiets sykdomslære og for dem som vil repetere sykdomslære etter studiet. Den kan også brukes av lærere som trenger ideer og eksempler til undervisningen.

Til toppen

Forfatter(e)
Øystein Ringstad er utdannet lege og er spesialist i nevrologi. Han arbeider som høgskolelektor ved avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold. I tillegg er han sykehjemslege ved rehabiliteringsenheten på Sarpsborg sykehjem. Ved høgskolen har han i flere år arbeidet med undervisningen i medisinske fag ved sykepleierutdanningen og deltatt i undervisningen av andre helseprofesjoner. Han er nå doktorgradsstipendiat ved Seksjon for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, der han nå arbeider med et prosjekt om pasientautonomi i rehabiliteringsmedisinen.