Arbeids- og organisasjonspsykologi (Heftet)

Aktuelle tema til inspirasjon for et bedre arbeidsliv

Forfatter:

Per Øystein Saksvik (red.)

Om utgivelsen Arbeids- og organisasjonspsykologi

Målet med denne boka er å analysere og utfordre etablerte forestillinger om arbeids- og organisasjonsarbeid. Forfatterne utfordrer leseren til å være med på en diskusjon om utviklingstrender vi ser i dag, gjennom å presentere nye perspektiver på arbeids- og organisasjonspsykologi. Arbeidslivets utvikling går raskt og forskningen likeså. Derfor utkommer denne boka nå i sin 3. utgave. Boka har fått ny tittel, «Arbeids- og organisasjonspsykologi», og erstatter tidligere «NY personalpsykologi for et arbeidsliv i endring». Den nye utgaven inneholder flere helt nye kapitler, i tillegg til at en del av kapitlene fra 2. utgave er oppdaterte.

Boka er utformet slik at den kan brukes som et redskap i aktiv problemløsning i arbeids- og organisasjonsarbeid. Kapitlene stimulerer til refleksjon og diskusjon og kan brukes direkte i problembasert læring. Hvert enkelt kapittel kan leses for seg.

Boka er skrevet for studenter i arbeids- og organisasjonspsykologi ved universiteter og studenter i organisasjonsfag i den økonomisk-administrative utdanningen. Den er også et viktig hjelpemiddel for ledere og mellomledere med personalansvar, og er i tillegg nyttig for den enkelte arbeidstaker og tillitsvalgte.

Til toppen

Presse Arbeids- og organisasjonspsykologi

«Alt i alt synes jeg det var en inspirerende bok å lese, med praktisk nytte og med bidrag som evner å stille kritiske spørsmål. Det inviteres også til videre refleksjon ved at hvert kapittel avsluttes med noen problemstillinger til diskusjon.»

Jon Fiske, psykolog og leder ved NAV Arbeidsrådgivning, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2013

Til toppen

Forfatter(e)

Kjell Nytrø er førsteamuensis ved NTNU. Han har i mange år forsket innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og har skrevet flere rapporter, papers og bokbidrag.

Per Øystein Saksvik er professor i psykologi ved NTNU. Han har i mange år forsket innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og har skrevet flere rapporter, papers og bokbidrag.

Trygve J. Steiro is Associate Professor at the Norwegian University of Science and Technology, Institute for Teacher Education. Previously he was employed by the Royal Norwegian Air Force Academy. In addition, he has worked for over ten years in risk and safety at SINTEF and also as a consultant. Steiro co-authored Leadership, Samhandling and Education in Flexible Organizations in 2009, with Professor Glenn Egil Torgersen. He was also an important contributor to the anthology Pedagogy for the
Unforeseen (Torgersen ed. 2015).