Arbeid, arbeidere og arbeiderbevegelse på Agder 1500–2020 (Heftet)

Forfatter:

Frank Meyer (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 227
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202790813
Kategori: Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Arbeid, arbeidere og arbeiderbevegelse på Agder 1500–2020

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no

Agder var og er et viktig industri- og arbeiderfylke. Var det ikke i Arendal at Det norske Arbeiderpartiet ble stiftet? Er det ikke slik at en rekke taleføre agitatorer, ideologer og strateger kommer fra Sørlandet? Går det ikke gjetord om at Kristiansand er det nye Houston? Denne boka vil bidra til å hente fram fra glemselen arbeid, arbeiderne og arbeiderbevegelsen på Agder. Åtte forfattere tar oss med gjennom arbeidslivet på Sørlandet mellom 1500 og 2020.

Historia om industrielt arbeid på Sørlandet er stolt og variert: Det var skipsbygging og jernverksdrift, dampmaskiner og mekaniske verksteder, tekstilindustri, bryggerier og bakerier før 1900. Omkring århundreskiftet fikk landsdelens store arbeidsplasser innen treforedlingen og den elektrometallurgiske industrien. På 1900-tallet ble disse supplert med mange små og mellomstore bedrifter. Og i den seneste tida kom enda en tilvekst, med industrielt arbeid i fartøysbygging og oljeindustrien.

Denne antologien tar for seg historia om arbeid, arbeidere og arbeiderbevegelsen og dreier seg også om utfordringer, konflikter og samarbeid. Som flere av bidragene i boka viser, hendte det at Sørlandets underklasse tok kraftig til motmæle mot øvrighet og arbeidsgivere.

Arbeid, arbeiderne og arbeiderbevegelsen på Agder har ikke bare ei fortid, men også ei samtid. To av bidragene kaster lys på dagsaktuelle emner som arbeidsmigrasjon inn og ut av Agder, nyliberalismen og fagforeningsarbeid på Agder. Kapitlene i boka er aktuelle for både forskere og lekfolk, ikke minst fra arbeiderbevegelsen, fra Agder og andre landsdeler.

Til toppen

Forfatter(e)

Frank Meyer (født 1964), dr.phil. og dr.art., er historiker og forsker ved Næs Jernverksmuseum, Tvedestrand. Han var professor ved Høgskolen i Oslo 2003–2012, leder for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 2011–2018 og har særlig skrevet om samfunnshistorie etter 1800.

Harald Rinde (født 1965) er dr.art. og professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har særlig arbeidet med teknologi- og næringslivshistorie, profesjonshistorie og regionalhistorie.

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har bred erfaring fra mange områder av historiefaget, fra jernalder til i dag. Han har skrevet fagartikler, lærebøker og oversiktsverk som dekker kristendom, statsutvikling, jus, ideologi, agrarsamfunn og byutvikling i middelalder og i tidlig nytid. I 2017 vant han og tre medforfattere sølvprisen for Europas beste lærebok. Les mer om Knut Dørum på Universitetet i Agder (UiA).
Dørum er medredaktør av Arven etter 1968 (2021) og Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til idol (2017). Han er også bidragsyter i Kvifor vart det slik? Norsk historie gjennom 10 000 år (2021) og sammen med Eirin Holberg har han skrevet Arendal før kjøpstaden (2018) og Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg ca. 200–1350 (2017).

Bjørg Seland (født 1947) er dr. philos. og professor emeritus i historie ved Universitetet i Agder. Hun har arbeidet med sosial- og kulturhistoriske emner ca. 1800–1940, med vekt på gardsfellesskap i bondesamfunnet, kjønnsrolleproblematikk, motkulturer og religiøse bevegelser.

Karl Ragnar Gjertsen (født 1948) er mag.art., etnolog og kulturhistoriker, tidligere konservator ved Aust-Agder museum og arkiv, styreleder i Fortidsminneforeningen avdeling Agder.

Alf Kjetil Igland (f. 1949) er cand. philol., førstelektor og har hatt stillinger og verv i media og akademia, som Fædrelandsvennen, NRK Sørlandet, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og Universitetet i Agder. Som pensjonist er han aktiv som forsker og sakprosaforfatter med emeritusavtale med UiA.

Marianne Tønnessen (født 1969) er seniorforsker ved OsloMet. Hun er samfunnsøkonom med doktorgrad i demografi, og har tidligere arbeidet blant annet i Statistisk sentralbyrå og ved Stockholms universitet. Hun har arbeidet mye med analyser av flytting over landegrensene og innad i Norge.

Dagfinn H. Svanøe (født 1988) er regionsnestleder i LO Agder. Han har særlig jobbet med ungdom- og organisasjonsarbeid i EL og IT Forbundet og LO Norge. Han var ungdomsleder nasjonalt i EL og IT Forbundet fra 2011 til 2019.