App'legøyer og app'estreker? (Heftet)

Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen

Forfatter:

Barbro Hardersen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 280
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202445638
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Oppvekstfag , Barns utvikling, lek og læring og Kunst, kultur og kreativitet
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Kunst, kultur og kreativitet, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Oppvekstfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen App'legøyer og app'estreker?

Boka forteller både hva digital kompetanse bør være for de som arbeider pedagogisk med små barn, og hvordan barnehageprofesjonen kan tilrettelegge for og vurdere hvilke digitale erfaringer barna skal få med seg videre i livet. Feltet boka skisserer, handler om å profesjonsrette pedagogisk bruk av digitale medier i barnehagesektoren, samt å utdype hvorfor digital kompetanse også har sin plass i denne profesjonen.

App'legøyer og app'estreker? Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen er en fagbok om hvordan og hvorfor digital kompetanse bør få mer plass i barnehagen, og hvordan dette kan gjøres både med og uten teknologi. En bred oversikt over teoretiske perspektiver og nyere forskning på småbarns digitale lek, utforskning og læring presenteres her på en praksisorientert og tverrfaglig måte.

"[...] dette er en glitrende bok til bruk i praksisfeltet, og også i barnehagelærerutdanningene. Den gir både et godt grunnlag for diskusjon og refleksjon og klare føringer for praksis."
Monica Bjerkelund, Første steg nr. 2, 2016

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse App'legøyer og app'estreker?

Grundig om digital kompetanse

Jeg tror dette er en glitrende bok til bruk i praksisfeltet, og også i barnehagelærerutdanningene. Den gir både et godt grunnlag for diskusjon og refleksjon og klare føringer for praksis.

Monica Bjerkelund, Første Steg nr. 2, 2016Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Barbro Hardersen er utdannet førskolelærer og medieviter. Hun har arbeidet i flere år som rådgiver for barn og unges mediebruk i Medietilsynet. Som prosjektleder for Senter for IKT i utdanningens barnehageprosjekt hadde hun hovedansvaret for å utvikle og gjennomføre senterets strategi for satsing på, og utvikling av god bruk av IKT i norske barnehager og barnehagelærerutdanning. Som engasjert skribent og foredragsholder bidrar hun til innovativ og praksisrettet bruk av alle typer medier på en inkluderende og inspirerende måte.