Anvendt mikrøokonomi (Fleksibind)

Forfatter:

Erik Grønn

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 500
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202510152
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Samfunnsøkonomi
Fag: Samfunnsøkonomi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Anvendt mikrøokonomi

Hovedtemaet i Anvendt mikroøkonomier i hvilken grad individuell, uavhengig atferd fra de enkelte økonomiske aktørenes side vil frembringe et økonomisk resultat som er godt, effektivt, riktig eller rettferdig. Hovedpoengene illustreres gjennomgående med øvingsoppgaver og eksempler, og det benyttes bare enkel matematikk. Kompliserte teorier og vanskelige fremmedord unngås så langt det er mulig. Boken er rettet mot bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon.

Nytt i denne utgaven er delkapitler om ulikhet, finanskrisen og konkurranseutsetting.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Erik Grønn er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo og har vært ansatt på Handelshøyskolen BI fra 1986. Erik Grønn er en meget erfaren lærebokforfatter.