Ankunft 2 Unibok (2013) av Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali (Nettsted)
Unibok

Ankunft. Tysk II

Ankunft 2 Unibok (2013) (Nettsted)

Forfatter:

Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 336
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202491215
Kategori: Tysk 2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Tysk 2
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Ankunft 2 Unibok (2013)

Ankunft 2 (2013) Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.

Ankunft 2 (2013) er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til fremmedspråk II, Vg2 i videregående skole. Til læreverket finnes også egne nettressurser med oppgaver og mulighet til fordypning, se ankunft.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Til toppen

Andre utgaver

Ankunft 2 (2013) Brettbok
Bokmål Nettsted 2013
Ankunft. Tysk II
Ankunft sikter først og fremst mot å utvikle elevenes kommunikative ferdigheter, muntlig og skriftlig. Forfatterne vil hjelpe tysklæreren med å engasjere elevene i faget og få dem til å bruke tyskkunnskapene sine aktivt. Tekster og oppgaver i Ankunft er derfor valgt med tanke på at elevene skal bruke sine språklige ferdigheter i relevante og interessante situasjoner.