Ankunft 2 2013. Unibok av Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali (Nettsted)
Unibok

Ankunft. Tysk II

Ankunft 2 2013. Unibok (Nettsted)

Forfatter:

Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2015
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202491215
Kategori: Tysk 2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Tysk 2
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Ankunft 2 2013. Unibok

Ankunft 2 (2013) Unibok er en digital utgave av læreboka til bruk på PC, Mac eller nettbrett.

Uniboka er basert på EPUB 3-formatet som gjør at boka tilpasser seg skjermtype og - størrelse. Du velger selv hvordan boka skal vises på skjermen. Du kan snu og vende på brettet og lese i tyskboka med rullende visning, en-sidig visning eller to-sidig oppslagsvisning. Du kan også endre skriftstørrelse, søke på sidetall eller tekst, slå opp direkte fra innholdsfortegnelsen, sette bokmerker, markere i teksten og gjøre notater som lagres så lenge du har boka. Uniboka har innlest lyd av god kvalitet.


For å bruke Ankunft 2 som Unibok må skolen benytte FEIDE ved innlogging både på www.unibok.no og på www.cdu.no .

Her finner du informasjon om bruk av FEIDE på cdu.no.

Til toppen

Andre utgaver

Ankunft 2 Tekst- og øvingsbok (2013)
Bokmål/Nynorsk Heftet 2013
Ankunft. Tysk II
Ankunft sikter først og fremst mot å utvikle elevenes kommunikative ferdigheter, muntlig og skriftlig. Forfatterne vil hjelpe tysklæreren med å engasjere elevene i faget og få dem til å bruke tyskkunnskapene sine aktivt. Tekster og oppgaver i Ankunft er derfor valgt med tanke på at elevene skal bruke sine språklige ferdigheter i relevante og interessante situasjoner.