Anestesisykepleie (Innbundet)

Forfatter:

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen (red.)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 432
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202605100
Kategori: Helse- og sosialfag og Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Anestesisykepleie

Denne tredje utgaven av Anestesisykepleie er oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Boken formidler kompleksiteten og allsidigheten i anestesisykepleierens kompetanse og rolle i teamet og gir en grundig innføring i

• de særskilte kunnskapene og ferdighetene som anestesisykepleieren må inneha
• anestesisykepleierens funksjon og ansvar i en pre-, per- og postoperativ kontekst
• faktorer og forhold som gjør seg gjeldende ved anestesi til bestemte pasientgrupper

Generelle temaer som smittevern og pasientsikkerhet er behandlet i egne kapitler. Boken gir også innblikk i de spesielle omstendighetene ved anestesi på utpost, prehospitalt og ved katastrofer i andre land.

Boken er primært skrevet for studenter som tar utdanning i anestesisykepleie. Den er også nyttig for anestesisykepleiere som ønsker en faglig oppdatering. Målet er styrke anestesisykepleieres kompetanse og bidra til faglig forsvarlig helsehjelp og optimal pasientsikkerhet både på og utenfor operasjonsstuen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen er utdannet anestesisykepleier, har mastergrad i tverrfaglig samarbeid fra Høgskolen i Østfold og en ph.d. i helsetjenesteforskning fra Universitetet i Oslo. Leonardsen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse og velferd, der hun er tilknyttet videreutdanningene (masterstudier fra kull 2022) i akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Hun har en bistilling som forsker ved Sykehuset Østfold og er ansvarlig redaktør for det fagfellevurderte tidsskriftet "InspirA – Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing". Leonardsen har flere års praksis fra blant annet akuttmottak og operasjonsavdeling.

Anders Aasheim er ph.d.-stipendiat ved Akuttklinikken Ullevål og anestesisykepleier ved Rikshospitalet, begge Oslo universitetssykehus HF. Han er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i faget fra Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet – storbyuniversitetet).

Espen Nyborg Aune er anestesisykepleier, ansatt ved sentraloperasjon/dagkirurgisk avdeling ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen.

Egil Bekkhus er ansatt som førstelektor ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse og velferd, videreutdanningen i anestesisykepleie. Han har også en bistilling ved masterstudiet i anestesisykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Bekkhus er utdannet anestesisykepleier.

Ingrid Christine Bjørnstad er ansatt som anestesisykepleier ved anestesi, operasjon og postoperativ avdeling ved Sykehuset Østfold Moss. Hun er utdannet anestesisykepleier og intensivsykepleier.

Kari K. Bjørnstad er ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF i 50 % stilling som traumekoordinator og 50 % stilling som anestesisykepleier. Hun har tidligere jobbet i NKT traume med innføring av kurs i traumesykepleie (KITS) nasjonalt. Bjørnstad er utdannet anestesisykepleier.

Irene Brodshaug er ansatt som fagsykepleier ved avdeling for anestesisykepleie, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. Hun er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitet i Oslo.

Anne Marie Gran Bruun er faggruppeleder for master- og videreutdanningene i sykepleie og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i folkehelsevitenskap fra Nordic School of Public Health, Gøteborg. Fra 1998 til 2010 var hun leder for Anestesisykepleiernes landsgruppe av Norsk Sykepleierforbund (ALNSF).

Alfhild Dihle er ansatt som førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Der er hun tilknyttet masterstudium og videreutdanning i anestesisykepleie og er studieleder for akutt-, anestesi-, barn-, intensiv- og operasjonssykepleie (AABIO). Dihle er utdannet anestesisykepleier, har embetseksamen i sykepleievitenskap og en ph.d. i postoperativ smertebehandling fra Universitetet i Oslo.

Sigrunn Drageset er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, masterstudium i klinisk sykepleie med spesialisering i anestesisykepleie, der hun også er studiekoordinator. Hun er utdannet anestesisykepleier og har en ph.d. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen. Drageset har også en førsteamanuensis II-stilling ved VID vitenskapelig høgskole i Bergen.

Sidsel Ellingsen er ansatt som førsteamanuensis ved VID vitenskapelig høgskole i Bergen, der hun er fagansvarlig for videreutdanning i palliativ sykepleie. Hun er utdannet anestesisykepleier og har en ph.d. fra Universitetet i Bergen.

Rita Fanghol ansatt som HMS-koordinator og SAR-sykepleier i Equinor. Hun er utdannet anestesisykepleier og har tidligere vært praksisveileder og fagutviklingssykepleier ved Molde sjukehus.

Therese Jenssen Finjarn er ansatt ved anestesiavdelingen på Bærum sykehus, Vestre Viken HF, og har siden 2014 vært leder av Anestesisykepleierne NSF. Hun er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i faget fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Anne Strand Finstad er ansatt som anestesisykepleier og fagutviklingssykepleier ved Oslo universitetssykehus HF. Hun er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i yrkespedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet – storbyuniversitetet).

Fiona M. Flynn er programkoordinator for masterprogram i anestesisykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i avansert klinisk sykepleie fra Høgskolen i Gjøvik (nå NTNU i Gjøvik).

Anders Forsmo er ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap. Han er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Østfold. I 2010 var Forsmo Røde Kors-delegat på Haiti i 3 måneder.

Andreas Forwald er er ansatt som seksjonsleder ved anestesiavdelingen ved Sykehuset i Vestfold HF. Han er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i anestesisykepleie fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Thor-David Halstensen er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i avansert klinisk sykepleie fra Høgskolen i Gjøvik (nå NTNU i Gjøvik). Han har i flere år vært høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, videreutdanningen i akuttsykepleie, og samtidig anestesisykepleier ved Sykehuset Østfold Moss.

Arvid Steinar Haugen er postdoktor og fagsjef ved kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus – Helse Bergen. Han er utdannet anestesisykepleier, har mastergrad i sykepleievitenskap og en ph.d. fra Universitetet i Bergen om pasientsikkerhetskultur og kirurgiske sjekklister. Haugen er representant for International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) i den europeiske anestesilegeforeningens pasientsikkerhetskomité (ESA PQSC).

Margareth Heglum er ansatt som universitetslektor ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Namsos. Hun er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i klinisk sykepleie fra NTNU i Gjøvik.

Jørn Hustad er ansatt som førstelektor ved Universitetet i Agder, Institutt for helse og sykepleievitenskap, der han er tilknyttet masterutdanningene i anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie. Han er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i folkehelsevitenskap fra NHV, Gøteborg.

Olaf Jacobsen er utdannet anestesisykepleier. Han er ansatt som universitetslærer tilknyttet masterutdanningen i anestesisykepleie ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, Institutt for helse- og omsorgsfag. Jacobsen har mange års erfaring både som anestesisykepleier, flysykepleier og som redningsmann/anestesisykepleier på ambulansehelikopter med helseberedskap.

Eirik Klykken Johnsen er seksjonsansvarlig anestesisykepleier og simuleringskoordinator ved operasjonsavdelingen ved Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen. Johnsen er utdannet anestesisykepleier.

Knut Magne Kolstadbråten er ledende traumekoordinator ved Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF, og også seniorrådgiver i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM). Han er er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo.

Aina L.B. Lekens er ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, der hun er emneansvarlig for masterutdanningen i anestesisykepleie. Hun har master i anestesisykepleie.

Synne Ingrid Lian er ansatt som anestesisykepleier ved avdeling for anestesisykepleie, Akuttklinikken Ullevål, Oslo universitetssykehus HF. Hun er utdannet anestesisykepleier og barnesykepleier og har mastergrad i anestesisykepleie.

Ellen Marie Lunde er ansatt som fagsykepleier ved anestesiavdelingen ved Sykehuset Østfold Kalnes. Hun er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet – storbyuniversitetet).

Synnøve Mathisen er anestesisykepleier, ansatt som fagutviklingssykepleier i anestesi ved kirurgisk serviceklinikk ved Haukeland universitetssjukehus – Helse Bergen.

Malin Mikaela Persdotter Myhren er intensiv- og anestesisykepleier, ansatt som anestesisykepleier ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Per Nortvedt er professor emeritus i medisinsk etikk ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Han har skrevet mange fagbøker om etikk for sykepleiere og helsepersonell. Nortvedt er også utdannet anestesisykepleier.

Tone Næss er anestesisykepleier, ansatt ved anestesiavdelingen ved Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg.

Elizabeth Reine er anestesisykepleier ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, og universitetslektor ved Institutt for helsevitenskap, NTNU Ålesund. Hun er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo.

Jannicke Skodjereite er anestesisykepleier, ansatt ved avdeling for anestesisykepleie ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. Skodjereite har sittet i landsstyret for Anestesisykepleierne NSF siden 2014.

Lars Aune Svarthaug er universitetslektor ved NTNU i Gjøvik, tilknyttet videreutdanning i anestesisykepleie. Han er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i klinisk sykepleie fra NTNU i Gjøvik.

Cecilie Tsesmetsis er høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse og velferd, der hun er tilknyttet bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanning i akuttsykepleie. Hun har mastergrad i anestesisykepleie fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Anne Mia Ulfeldt er anestesisykepleier, ansatt som fagutviklingsrådgiver ved anestesiavdelingen ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Berit Taraldsen Valeberg er professor ved OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, og ved Universitetet i Sørøst-Norge tilknyttet masterstudium og videreutdanning i anestesisykepleie. Hun er utdannet anestesisykepleier og har en ph.d. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen.

Astrid Johanne Valla er anestesisykepleier, ansatt ved anestesiavdelingen ved Molde sykehus HF, der hun blant annet er veileder for studenter i anestesi.

Terje Ødegården er leder for Senter for simulering og pasientsikkerhet ved NTNU i Gjøvik. Han er utdannet anestesisykepleier og intensivsykepleier.