Anerkjennelse i skolen (Heftet)

En forutsetning for læring

Forfatter:

Arne Nikolaisen Jordet

Les forfatterens innlegg på Fagsnakk: Anerkjennelse i skolen – en forutsetning for læring

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 418
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202603182
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Anerkjennelse i skolen

Læreplanreformen Fagfornyelsen, omtalt som skolens verdiløft, har som intensjon å sette barnet i sentrum for opplæringen og styrke elevenes motivasjon og lærelyst gjennom en mer elevaktiv undervisning. Dette er nødvendig i en skole hvor mange elever føler seg umyndiggjort, lite sett og får tildelt roller som passive mottakere av kunnskap.

Forfatteren av denne boka viser at forutsetningen for å lykkes med dette er å anerkjenne elevene fordi anerkjennelse er menneskets mest grunnleggende psykologiske behov. Med utgangspunkt i anerkjennelsesteori viser forfatteren hva det innebærer i praksis i skolen og hvor avgjørende det er for barns faglige og sosiale læring. Han presenterer rammene for en anerkjennende pedagogikk og viser hvordan en slik praksis vil styrke alle elevers muligheter til deltakelse, mestring og læring.

Boka henvender seg til lærerstudenter, lærere, skoleledere og ansatte i lærerutdanningene og alle som er opptatt av å skape de beste betingelser for barns faglige og sosiale læring i skolen og for deres oppvekst.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Anerkjennelse i skolen

Jeg har hatt stort utbytte av å lese boka, og vil anbefale den til pedagoger i både skole, barnehage og trossamfunn. Jordet argumenterer godt for hvor viktig det er å ha en anerkjennende væremåte i møte med barn og unge.

Asbjørn Hirsch, Prismet 3/2021Les hele anmeldelsen

Dette er en perle av en bok! 26.05.2020

Boka gir oss nøkler til å forstå hva som vil kreves av skolen og lærerne for at fagfornyelsen skal bli det verdiløftet som regjeringen og skolemyndighetene har som intensjon. Derfor bør den ikke bare inn som pensum ved alle høgskoler og universiteter i Norge som tilbyr lærerutdanning, men anbefales alle utdanninger innenfor profesjonsrettet arbeid med barn og unge.

Marie-Lisbet Amundsen, Bedre Skole 2/2020Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Arne Nikolaisen Jordet er professor ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Jordets forskningsarbeid har vært rettet mot læringsprosesser utenfor klasserommet (uteskole), i nært samarbeid med danske og svenske forskere. Han har doktorgrad i pedagogikk (dr.philos.) om uteskole fra Universitetet i Oslo (2007) og er blant annet forfatter av monografien Klasserommet utenfor: tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom fra 2010. De senere årene har han arbeidet med anerkjennelsesteori. Boka Anerkjennelse i skolen: en forutsetning for læring ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk i 2020. Tenkningen hans brukes som teoretisk ramme i et pågående intervensjonsaksjonsforskningsprosjekt på en barne- og ungdomsskole i Innlandet.