Andrespråksdidaktikk (Nettsted)

- en innføring

Forfatter:

Marte Monsen og Gunhild Tveit Randen

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202615468
Kategori: Norsk og Norsk som andrespråk
Fag: Norsk, Norsk som andrespråk
Varighet: Fram til 31.08.2020
Nivå: Akademisk
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Andrespråksdidaktikk

Andrespråksdidaktikk – en innføring gir en grunnleggende innføring i hvordan elever med et annet morsmål lærer norsk, og hvordan de bruker norsk som læringsspråk. Utgangspunktet er grunnskolens klasserom, der de fleste lærere på et tidspunkt skal undervise elever med et annet morsmål enn norsk. Forfatterne presenterer kunnskap om andrespråkslæring som disse lærerne trenger, og viser hvordan de kan anvende kunnskapen til å støtte elevenes språklige og faglige utvikling.

Boka er skrevet for studenter i grunnskolelærerutdanning og lærere i etterutdanning. Boka kan også være aktuell som en første innføringsbok for studenter i norsk som andrespråk eller lærere i voksenopplæring.

Unibok er en digital utgave av boka og kan brukes på alle digitale flater, både online og offline. Teksten tilpasser seg skjermstørrelsen og kan også justeres, og man kan lytte til teksten med tekst-til-tale der ordene markeres samtidig under opplesingen. Innholdsfortegnelse, fulltekstsøk og bokmerkefunksjon gjør det lett å finne fram og holde oversikt. Man kan også markere tekst og legge inn notater, som man kan eksportere til pdf eller word.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no eller via «Min side» på cda.no.

Til toppen

Andre utgaver

Andrespråksdidaktikk
Bokmål Heftet 2017
Forfatter(e)
Marte Monsen er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet. Tidligere har hun undervist i flere år i voksenopplæring for innvandrere. Hennes faglige interesseområder er særlig norsk som andrespråk, lesing og skriving og vurdering av språkferdigheter. Hun har skrevet en avhandling om læreres oppfatninger av standardiserte leseprøver, der hun har foretatt undersøkelsene på åttendetrinnsteamet ved tre ungdomsskoler.

Gunhild Tveit Randen er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder i fagene andrespråkspedagogikk og andrespråksdidaktikk på grunnskolelærerutdanningene og i etter- og videreutdanningskurs for lærere. Forskningsinteressene hennes er blant annet testing og kartlegging av språk, andrespråksutvikling, begynneropplæring og språklig bevissthet. Hun har skrevet doktoravhandling om kartlegging av flerspråklige elevers språkferdigheter ved skolestart.