Anatomi og fysiologi (Heftet)

Forfatter:

Helge Ludvigsen og Halldis Farstad Nilsen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 288
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788204124098
Kategori: Kroppsøving , Helse- og oppvekstfag Vg1 , Helse- og oppvekstfagene og Helse- og oppvekstfag Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Helse- og oppvekstfag Vg1, Kroppsøving
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Anatomi og fysiologi

Anatomi og fysiologier en lærebok om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Den er skrevet for helse- og sosialfaglig utdanningsprogram Vg1 og Vg2 og kan brukes uavhengig av læreverk.

Anatomi og fysiologi legger til rette for aktiv læring ved hjelp av mange typer oppgaver. Her er det oppgaver som repeterer lærestoffet, gruppeoppgaver, elevøvelser, praktisk arbeid og oppgaver som går ut på å undervise medelever.

Boka er inndelt etter organsystemene på denne måten:
" Huden
" Skjelettsystemet
" Muskelsystemet
" Kretsløpsorganene
" Lymfesystemet
" Respirasjonssystemet
" Hormonsystemet
" Forplantningsorganene
" Sansene
" Nervesystemet
" Fordøyelsessystemet
" Urinsystemet

Til toppen

Forfatter(e)

Helge Ludvigsen er faglærer i naturfag og matematikk og høyskolekandidat i miljø- og naturvernfag. Nå arbeider han i videregående skole og har undervisningserfaring i blant annet humanbiologi, anatomi og fysiologi og biologi. I tillegg har han erfaring fra tilpasset opplæring, undervisning av fremmedspråklige og nettundervisning.

Halldis Farstad Nilsen er utdannet sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg.
Hun har eksamen i miljølære, miljøfilosofi og tilpasset opplæring(TPO). Hun har undervist i videregående skole i 23 år, bl. a i humanbiologi, naturfag, hygiene, helsefag, sykdomslære og eldreomsorg.