Alt jeg kan! (Ebok)

Hvordan kroppen lærer hjernen å tenke

Forfatter:

Grete Helle og Tom Rune Fløgstad

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 223
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 31.75 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202674496
Kategori: Natur, helse og bevegelse og Barns utvikling, lek og læring
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Natur, helse og bevegelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Alt jeg kan!

Hvordan henger hjerne og kropp sammen?
Denne boka er skrevet for å koble sammen nyere hjerneforskning med det praktiske arbeidet som utføres i barnehagene. Fysisk aktivitet og lek, riktig kosthold, nok søvn, rutinesituasjoner og overganger er alle områder som må kobles opp til kunnskap om hjernen. Men som også boktittelen understreker, det er kroppen som lærer hjernen å tenke. Mens man i skolen snakker om lesing, regning og skriving som grunnleggende ferdigheter, berører denne boka de «egentlige» grunnleggende ferdighetene – reflekser, sanser, motorikk, hørsel og syn.

Forfatterne presenterer nyeste forskning på en spennende og jordnær måte, og gir eksempler på hvilke konsekvenser dagens forskning bør få for praksisfeltet. De beskriver hvordan vi må koble hjernen sammen med kroppen og omgivelsene våre, ikke se kropp, omgivelser og hjerne isolert – men som et hele.

Boka har sin egen Facebook-side, og det finnes også en film som levendegjør mange av problemstillingene som forfatterne tar opp. Filmen ligger tilgjengelig på Ringer i vann sine hjemmesider www.ringerivann.no.

Alt jeg kan! er en bok for ansatte i barnehagen, foreldre, politikere og beslutningstakere.

Til toppen

Andre utgaver

Alt jeg kan!
Bokmål Heftet 2019
Forfatter(e)


Tom Rune Fløgstad har siden 2002 arbeidet i Ringer i vann sammen med Grete Helle.
Tom Rune Fløgstad er utdannet pedagog fra 1970-årene. Ringer i vann har vært engasjert i en rekke utviklingsarbeider for regioner, kommuner, skoler og barnehager i inn- og utland. Ringer i vann er et av få norske fagmiljøer som arbeider med både skole- og barnehageutvikling, og forfatteren er svært opptatt av at barnas oppvekst ikke kan ses adskilt fra resten av livet – hjem, barnehage, skole og samfunn er vevd sammen i en helhet som gjør oss til den vi er, der alle biter er viktige.
I tillegg til sitt engasjement i ulike utviklingsarbeider i 20 år har Tom Rune Fløgstad, sammen med Grete Helle - skrevet åtte fagbøker om skole- og barnehageutvikling. Tre av bøkene er oversatt til tysk.

Grete Helle har siden 2002 arbeidet i Ringer i vann sammen med Tom Rune Fløgstad.
Grete Helle er utdannet pedagog fra 1970-årene. Ringer i vann har vært engasjert i en rekke utviklingsarbeider for regioner, kommuner, skoler og barnehager i inn- og utland. Ringer i vann er et av få norske fagmiljøer som arbeider med både skole- og barnehageutvikling, og forfatteren er svært opptatt av at barnas oppvekst ikke kan ses adskilt fra resten av livet – hjem, barnehage, skole og samfunn er vevd sammen i en helhet som gjør oss til den vi er, der alle biter er viktige.
I tillegg til sitt engasjement i ulike utviklingsarbeider i 20 år har Grete Helle, sammen med Tom Rune Fløgstad - skrevet åtte fagbøker om skole- og barnehageutvikling. Tre av bøkene er oversatt til tysk.