Alt jeg kan! (Heftet)

Hvordan kroppen lærer hjernen å tenke

Forfatter:

Grete Helle og Tom Rune Fløgstad

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202537722
Kategori: Natur, helse og bevegelse og Barns utvikling, lek og læring
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Natur, helse og bevegelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Alt jeg kan!
Hvordan henger hjerne og kropp sammen?
Denne boka er skrevet for å koble sammen nyere hjerneforskning med det praktiske arbeidet som utføres i barnehagene. Fysisk aktivitet og lek, riktig kosthold, nok søvn, rutinesituasjoner og overganger er alle områder som må kobles opp til kunnskap om hjernen. Det er kroppen som lærer hjernen å tenke. Mens man i skolen snakker om lesing, regning og skriving som grunnleggende ferdigheter, berører denne boka de «egentlige» grunnleggende ferdighetene – reflekser, sanser, motorikk, hørsel og syn.

Forfatterne er ikke hjerneforskere, de er pedagoger. Skal all den nye, spennende kunnskapen om hjernen komme ut i praksisfeltet, må den beskrives jordnært og gjerne med eksempler. Forfatterne beskriver hvordan vi må koble hjernen sammen med kroppen og omgivelsene våre, ikke bare se kropp, omgivelser og hjerne isolert – men som et hele.

Alt jeg kan! er en hjelp til ansatte i barnehagen, foreldre, politikere og beslutningstakere.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Tom Rune Fløgstad har siden 2003 arbeidet i Ringer i vann sammen med Grete Helle. De har skrevet syv fagbøker om skole- og barnehageutvikling, hvorav to også er oversatt til tysk. Fløgstad er førskolelærer og har arbeidet som pedagogisk leder, assisterende styrer, heltidstillitsvalgt i Norsk Lærerlag (Utdanningsforbundet), HMS-leder i Oslo kommune, kultur- og oppvekstsjef i Oslo kommune, prosjektleder i Barnehageforbundet (Kanvas) og fagansvarlig for kvalitetsutvikling av offentlig sektor.
Grete Helle er førskolelærer og har arbeidet som pedagogisk leder, styrer, heltidstillitsvalgt i Norsk Lærerlag (Utdanningsforbundet) og barnehagekonsulent og kultur- og oppvekstsjef i Oslo kommune. Siden 2003 har hun arbeidet i Ringer i vann sammen med Tom Rune Fløgstad. De har skrevet syv fagbøker om skole- og barnehageutvikling, hvorav to også er oversatt til tysk.