Allmenningene i Norge (Innbundet)

like arealer, ulik forvaltning

Forfatter:

Gunnar Ketil Eriksen og Øyvind Ravna

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2023
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202764999
Kategori: Forfatnings- og forvaltningsrett , Eiendomsrett og Juridiske fag
Fag: Eiendomsrett, Forfatnings- og forvaltningsrett
Om utgivelsen Allmenningene i Norge

Denne boka omhandler den offentlige forvaltningen av utmarks- eller allmenningsområder i Norge. Fremstillingen gir en beskrivelse og undersøkelse av eksisterende ordninger for disse områdene, nærmere bestemt statsallmenninger forvaltet etter fjellova og lov om skogdrift i statsallmenningene, statsgrunnen i Nordland og Troms og Finnmarkseiendommen. Videre beskrives historikk, bruksrettigheter og eiendomsforhold. Boka omtaler bygdeallmenningene samt forslaget til Det gjenoppnevnte Samerettsutvalget om en Hålogalandsallmenning. Også forvaltningen av den samiske reindriften i Norge beskrives kort.

Til toppen

Forfatter(e)

Gunnar Ketil Eriksen (f. 1962) er jurist og professor ved UiT Norges arktiske universitet.