Alle tiders historie Vg2-3 Brettbok (LK20) av Trond Heum, Kåre Dahl Martinsen, Tommy Moum og Ola Teige (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Alle tiders historie Vg2-3 (Fagfornyelsen LK20)

Alle tiders historie Vg2-3 Brettbok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok historie vg2–3. Fra de tidligste tider til i dag.

Forfatter:

Tommy Moum, Trond Heum, Kåre Dahl Martinsen og Ola Teige

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202657000
Kategori: Historie Vg3 og Historie Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Historie Vg2, Historie Vg3
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Alle tiders historie Vg2-3 Brettbok (LK20)

Alle tiders historie (2020) Brettbok er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Alle tiders historie (2020) er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene i historie for studieforeredende for vg2 og vg3 til fagfornyelsen (LK20). Innholdet dekker læreplanen til begge årene, men lisensen er ettårig.

Til læreverket følger det supplerende digitale ressurser med oppgaver til utforsking og fordyping, se Alle tiders historie Elevnettsted (2020), www.alletidershistorie.cdu.no.

I Brettboka kan eleven kan gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer, gjøre søk i teksten og benytte tekst-til-tale for opplesning av teksten.

Brettbok-utgaven kan kjøpes av skoler på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Til toppen

Forfatter(e)

Trond Heum er lektor og fagutvikler ved Sandefjord videregående skole og har historie hovedfag og norsk, mediefag og statsvitenskap i fagkretsen. Heum har også forelest i historie på lærerutdanningen ved Oslo Met og i mediekunnskap ved Høgskolen i Vestfold. Han er spesielt opptatt av bruk av film i undervisningen og har skrevet flere bøker om temaet. Heum er forfatter på historieverket Alle tiders historie.

Kåre Dahl Martinsen er professor i europeisk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets Høgskole. Han har doktorgrad i statsvitenskap, har forsket på blant annet europeisk samarbeid før og etter Murens fall og arbeider nå med hvilken rolle parlamentene spiller i etterkant av krig/militære operasjoner i et utvalg europeiske land. Martinsen er forfatter på læreverket Alle tiders historie og er aktuell med boka, "Økonomisk krigføring (2023). Martinsen har flere publiserte foredrag på Cappelen Damm TV, se Grunn til bekymring? Hvordan Europa påvirkes av det amerikanske presidentvalget og et stadig mer offensivt Russland?.

Tommy Moum er idéhistoriker og lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er forfatter på Alle tiders historie og læreverket Historie og filosofi som kommer i ny utgave i 2023-23. Han har også vært medforfatter på flere læreverk i norsk.

Ola Teige er historiker og førsteamanuensis i eldre historie ved Høgskulen i Volda hvor han også er instituttleder for Historisk institutt. Teige skrev i 2008 en doktoravhandling om elitens sosiale nettverk i Norge på 16–1700-tallet og har siden forsket på korrupsjon i det norske embetsverket 1790-1830. Teige er forfatter på Alle tiders historie for videregående skole.

Alle tiders historie Vg2-3 (Fagfornyelsen LK20)
Alle tiders historie er et pedagogisk gjennomarbeidet læreverk i historie for videregående skole som framhever fagets relevans og egenart. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker alle målene i læreplanen for historie i vg2 og vg3.