Alle tiders historie (Fagfornyelsen LK20)

Alle tiders historie Unibok (2020) (Nettsted)

Fra de tidligste tider til i dag. Digital lærebok historie vg2-vg3

Forfatter:

Trond Heum, Kåre Dahl Martinsen, Tommy Moum og Ola Teige

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202657017
Kategori: Historie Vg3 og Historie Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Historie Vg2, Historie Vg3
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Alle tiders historie Unibok (2020)
Alle tiders historie Unibok (2020) er den digitale utgaven av læreboka og dekker kompetansemålene i fellesfaget historie vg2 og vg3 til fagfornyelsen. Lisensen er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til avsluttende eksamen i faget. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Til den digitale læreboka følger det digitale ressurser med oppgaver og fordypning for lærere og elever. Les mer om læreverket Alle tiders historie (Fagfornyelsen 2020).

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok har gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka og som støtter leseforståelsen.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til innlest læreboktekst. Tekst-til-tale-funksjonen har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Alle tiders historie Unibok har integrert digital ordbok på bokmål og nynorsk (2020). Les mer om Unibok på unibok.no.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Til toppen

Forfatter(e)

Trond Heum er lektor og fagutvikler ved Sandefjord videregående skole og har historie hovedfag og norsk, mediefag og statsvitenskap i fagkretsen. Heum har også forelest i historie på lærerutdanningen ved Oslo Met og i mediekunnskap ved Høgskolen i Vestfold. Han er spesielt opptatt av bruk av film i undervisningen og har skrevet flere bøker om temaet. Heum er forfatter på historieverket Alle tiders historie. Se Trond Heums foredrag om muntlig eksamen i historie (2015).

Kåre Dahl Martinsen er professor i europeisk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets Høgskole. Han har doktorgrad i statsvitenskap og har forsket på europeisk samarbeid før og etter Murens fall. Dahl Martinsen har tidligere arbeidet som lektor i videregående skole. Martinsen er forfatter på Alle tiders historie. Han har holdt flere foredrag på Cappelen Damms historieseminarer, som Grunn til bekymring? Hvordan Europa påvirkes av det amerikanske presidentvalget og et stadig mer offensivt Russland?

Tommy Moum er idéhistoriker og er lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er forfatter på Alle tiders historie og hovedforfatter på læreverket Historie og filosofi. Han er også medforfatter på Kontakt Påbygging og flere andre læremidler.

Ola Teige er historiker og førsteamanuensis i eldre historie ved Høgskulen i Volda hvor han også er instituttleder for Historisk institutt og fungerende forskningssjef. Teige skrev i 2008 en doktoravhandling om elitens sosiale nettverk i Norge på 16–1700-tallet og har siden forsket på korrupsjon i det norske embetsverket 1790-1830. Han har publisert flere forskningsartikler og er forfatter på Alle tiders historie for videregående skole.

Alle tiders historie (Fagfornyelsen LK20)
Alle tiders historie er et pedagogisk gjennomarbeidet læreverk i historie for videregående skole som framhever fagets relevans og egenart. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker alle målene i læreplanen for historie i vg2 og vg3.