Alle tiders historie Vg2–3 (K06)

Alle tiders historie Lærernettsted (Nettsted)

Fra de eldste tider til våre dager

Forfatter:

Trond Heum, Kåre Dahl Martinsen, Tommy Moum og Ola Teige

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202420543
Kategori: Historie
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Historie
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Alle tiders historie Lærernettsted

Lærernettstedet til Alle tiders historie gir perspektiver på historieundervisning og tips om hvordan læreverket kan anvendes i timene. Lærernettstedet er for alle tre historiekursene: historie Vg2, Vg3 og påbygging.

På nettstedet finner du også annet faglig og pedagogisk ressursstoff som kan være til inspirasjon og nytte i en travel skolehverdag.

  • Årsplaner med forslag til emnefordeling og fagprogresjon gjennom skoleåret
  • Undervisningsopplegg der de ulike elementene i læreverket (grunnfortelling, metodiske rammer og oppgaver i bok og på nett) inngår i en helhet
  • PowerPoints til alle kapitler
  • Forslag til prøver og andre vurderingssituasjoner
  • Vurderingskriterier
  • Eksamensopplegg med temaer og problemstillinger
  • Lenker til filmer og annet ressursstoff
Tilgang til lærernettstedet krever lisens og innlogging.

Til toppen

Forfatter(e)

Tommy Moum er idéhistoriker og lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er forfatter på Alle tiders historie og læreverket Historie og filosofi som kommer i ny utgave i 2023-23. Han har også vært medforfatter på flere læreverk i norsk.

Trond Heum er lektor og fagutvikler ved Sandefjord videregående skole og har historie hovedfag og norsk, mediefag og statsvitenskap i fagkretsen. Heum har også forelest i historie på lærerutdanningen ved Oslo Met og i mediekunnskap ved Høgskolen i Vestfold. Han er spesielt opptatt av bruk av film i undervisningen og har skrevet flere bøker om temaet. Heum er forfatter på historieverket Alle tiders historie.

Kåre Dahl Martinsen er professor i europeisk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets Høgskole. Han har doktorgrad i statsvitenskap, har forsket på blant annet europeisk samarbeid før og etter Murens fall og arbeider nå med hvilken rolle parlamentene spiller i etterkant av krig/militære operasjoner i et utvalg europeiske land. Martinsen er forfatter på læreverket Alle tiders historie og er aktuell med boka, "Økonomisk krigføring (2023). Martinsen har flere publiserte foredrag på Cappelen Damm TV, se Grunn til bekymring? Hvordan Europa påvirkes av det amerikanske presidentvalget og et stadig mer offensivt Russland?.

Ola Teige er historiker og førsteamanuensis i eldre historie ved Høgskulen i Volda hvor han også er instituttleder for Historisk institutt. Teige skrev i 2008 en doktoravhandling om elitens sosiale nettverk i Norge på 16–1700-tallet og har siden forsket på korrupsjon i det norske embetsverket 1790-1830. Teige er forfatter på Alle tiders historie for videregående skole.

Alle tiders historie Vg2–3 (K06)
Alle tiders historie er Cappelen Damms nye historieverk fra 2013/2014. Utformingen av læreverket er komponert på en gjennomført måte for å støtte effektiv lesing og arbeid med faget.