Alle tiders historie (Fagfornyelsen LK20)

Alle tiders historie (2020) Lærernettsted (Nettsted)

Digitale lærerressuser historie vg2 og vg3

Forfatter:

Trond Heum og Tommy Moum

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202672836
Kategori: Historie Vg3 og Historie Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Historie Vg2, Historie Vg3
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Alle tiders historie (2020) Lærernettsted
Lærernettstedet til Alle tiders historie (2020) for vg2 og vg3 inneholder nyttige ressurser til undervisningen, arbeid med fordypning og det tverrfaglige arbeidet.

Som lærer finner du også forslag til årsplaner og vurdering. Funksjonaliteten på nettstedet gjør at lærer enkelt kan tildele elevene oppgaver, legge inn egenprodusert innhold, følge elevgruppens arbeid og gi elevene tilbakemeldinger på innlevert arbeid.

Les mer om mer om funksjonalitet på cdu.no/digital. Digitale ressurser til elevene, se Alle tiders historie Elevnettsted.

Tilgang til nettstedet krever lisens for innlogging og gir også tilgang til elevinnholdet. Ved kjøp av nytt lærernettsted i 2020 får skolen også tilgang til lærernettstedet til 2013-utgaven.

Til toppen

Forfatter(e)

Trond Heum er lektor og fagutvikler ved Sandefjord videregående skole og har historie hovedfag og norsk, mediefag og statsvitenskap i fagkretsen. Heum har også forelest i historie på lærerutdanningen ved Oslo Met og i mediekunnskap ved Høgskolen i Vestfold. Han er spesielt opptatt av bruk av film i undervisningen og har skrevet flere bøker om temaet. Heum er forfatter på historieverket Alle tiders historie. Se Trond Heums foredrag om muntlig eksamen i historie (2015).

Tommy Moum er idéhistoriker og er lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er forfatter på Alle tiders historie og hovedforfatter på læreverket Historie og filosofi. Han er også medforfatter på Kontakt Påbygging og flere andre læremidler.

Alle tiders historie (Fagfornyelsen LK20)
Alle tiders historie er et pedagogisk gjennomarbeidet læreverk i historie for videregående skole som framhever fagets relevans og egenart. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker alle målene i læreplanen for historie i vg2 og vg3.