Alle skal med! (Heftet)

Veiledning i den lærende barnehage

Forfatter:

Elin Ødegård, Julie Nordahl og Helge Røys

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 166
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202523015
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Fag: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Alle skal med!

Alle skal med! handler om bruk av veiledning som redskap for kompetansebygging i en lærende barnehage. Arbeidet med å ivareta og videreutvikle kvalitet i barnehager er avhengig av personalets kompetanse, og boka belyser sentrale forutsetninger som må være tilstede når alle skal med i arbeidet med å utvikle barnehagekvalitet.

Boka bygger på et interaktivt utviklings- og forskningsarbeid og har en sosiokulturell tilnærming. Resultatene fra forskningsarbeidet er presentert både gjennom faglige drøftinger og gjennom deltakernes perspektiver. Temaene som belyses er kvalitet, ledelse, veiledning, didaktikk og fagspråk. Alt dette ses i sammenheng med hvordan en lærende barnehage kan utvikles.

Hensikten med boka er å inspirere til igangsetting og implementering av utviklings- og forskningsarbeider i barnehager. Målgruppen vil være alle som er opptatt av barnehageforskning, og alle som er opptatt av å iverksette barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Elin Ødegård er utdannet førskolelærer og er nå cand.polit. og høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har arbeidet som førskolelærer/ styrer i barnehage i 15 år og 16 år som lærer ved førskolelæreutdanningen. I de siste 10 årene har hovedarbeidsområde vært ulike veilederutdanninger og det Nasjonale programmet "Veiledning av nyutdannede i barnehage og skole". Elin har i de siste 10 årene forsket på nyutdannede førskolelærere, et hovedfagsarbeid som setter søkelyset på nyutdannedes utbytte av veiledning, og et Ph.D.arbeid som setter søkelyset på nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging i møte med barnehagens kultur.

Julie Nordahl har i flere år undervist ved lærerutdanningene ved Høgskolen i Telemark. I dag er hun ansatt som høyskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der hun underviser i norsk ved barnehagelærerutdanningen. Nordahl har også undervist i veiledning og har blant annet fagspråk som et interessefelt.

Helge Røys er utdannet førskolelærer og er nå cand.polit. og førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har arbeidet som førskolelærer/styrer i barnehage i 9 år og 21 år som lærer og leder av Institutt for pedagogikk knyttet til lærerutdanning ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Helge har særlig vært opptatt av sosialisering til læreryrkene og læreres kompetanse og har skrevet flere lærebøker for bruk i utdanning av lærere i skole og barnehage.