Eldreomsorg

Aldring og livsvilkår (Heftet)

Forfatter:

Hanne Tuntland

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 232
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788204096715
Kategori: Helse- og oppvekstfagene
Fag: Helse- og oppvekstfagene
Nivå: Fagskolen
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Aldring og livsvilkår
Aldring og livsvilkår er skrevet for deg som tar videreutdanning på Fagskolen HS i eldreomsorg. Boka handler om normal aldring og aldring i sosiologisk, demografisk og kulturelt perspektiv.

Blant temaene i boka er de biologiske aldringsprosessene, funksjonsevne i hverdagslivet, eldres seksualitet og eldre med fremmedkulturell bakgrunn. Boka er organisert som en artikkelsamling med artikler av norske og danske fagfolk. Alle artiklene er på norsk.

Aldring og livsvilkår inngår i en serie på fire bøker, som til sammen dekker læreplanen for videreutdanning i eldreomsorg. De tre andre bøkene heter "Forebygging, rehabilitering og omsorg", "Organisering og yrkesutøvelse" og "Sykdommer hos eldre".

Boka er også aktuell for andre utdanninger innenfor helsesektoren, samt som faglig oppdatering for fagfolk som arbeider innen eldreomsorgen.

Til toppen

Forfatter(e)
Hanne Tuntland er ergoterapeut og cand.san. og klinisk ergoterapeutspesialist i eldres helse. Hun er ansatt som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet og har medvirket i flere bøker innen gerontologi/geriatri, samt publisert en rekke artikler innen kunnskapsbasert praksis.
Eldreomsorg
Til eldreomsorg er det fire bøker som dekker den fagspesifikke delen av læreplanen. Alle bøkene er skreddersydd til læreplanen for videreutdanningene.