Aldring og hjernesykdommer (Heftet)

Forfatter:

Knut Engedal og Torgeir Bruun Wyller (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 380
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279500810
Kategori: Helsefag
Fag: Helsefag
Om utgivelsen Aldring og hjernesykdommer
Aldring og hjernesykdommer tar for seg håndteringen av pasienter med slike sykdommer. Den har også generelle kapitler om hjernens aldring og om organiseringen av helsetjenesten for gamle mennesker med hjernesykdommer.

Boka er en hyllest til professor Knut Laake, som døde i mai 2003. I hans ånd har forfatterne laget en bok som både kan leses av helsepersonell generelt, og være til nytte i den daglige praksis for studenter i grunnutdanningen og i ulike former for videre- og etterutdanning. Boka har et fyldig stikkordregister.

I tillegg til å være en lærebok for studenter og helsepersonell innen fagfeltene geriatri, alderspsykiatri, nevrologi og ergoterapi, er den velegnet for leger, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleiere i praksis.

Til toppen

Forfatter(e)
Knut Engedal er psykiater og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Engedal var fra 1997 til 2013 koordinator og fag- og forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Han har vært leder av referansegruppen for Sosial- og helsedepartementets utviklingsprogram om aldersdemens og har ledet Statens helsetilsyns utviklingsprogram om alderspsykiatri. Engedal har bidratt med flere bøker om psykiatri og geriatri.
Torgeir Bruun Wyller er dr.med. og spesialist i indremedisin og geriatri.
Han har arbeidet ved Aker universitetssykehus og ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. I tillegg har han arbeidet som allmennlege, som fengselslege og som lege ved Conrad Svendsen Senter, en spesialinstitusjon for multifunksjonshemmede døve. Wyller er i dag professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved Ullevål universitetssykehus.
Per Kristian Haugen er cand.psychol. fra Universitetet i Oslo og spesialist i klinisk gerontopsykologi.

Han har arbeidet med forsknings- og prosjektarbeid knyttet til diagnostikk og behandling av demens ved Norsk Gerontologisk Institutt (NGI) og som spesialpsykolog ved Granli senter, alderspsykiatrisk utredningsavdeling. Han er nå seniorforsker ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Haugen har arbeidet nært sammen med Sol Seim om hennes studier.