Alderspsykiatri og omsorgsarbeid (Fleksibind)

Forfatter:

Kari Os Eskeland

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 252
Illustratør: Düzakin, Akin
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202514327
Kategori: Helse- og sosialfag , Helsefag , Sykepleiefag og Sosial- og omsorgsfag
Fag: Helsefag, Sosial- og omsorgsfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Alderspsykiatri og omsorgsarbeid

Alderspsykiatri og omsorgsarbeid omhandler psykiske lidelser hos eldre. Pasienter som er innskrevet i hjemmetjenesten eller bosatt på sykehjem har ofte et sammensatt sykdomsbilde, med både somatiske og psykiske lidelser. Mange helsearbeidere kan oppleve psykiske lidelser som skremmende og vanskelig, både faglig og menneskelig. Formålet med denne boka er å gi økt kunnskap og forståelse for hvilke behov eldre mennesker med psykiske lidelser har.

  • Hvilke psykiske sykdommer forekommer hyppigst hos eldre mennesker?
  • Hvilke tiltak kan man som helsearbeider iverksette for å gi best mulig omsorg til denne pasientgruppen?
  • Hvilke symptomer og kjennetegn man bør være oppmerksom på?

Boka gir også en oversikt over de viktigste juridiske forholdene man må forholde seg til som yter av tjenester i førstelinjen. Målgruppen er først og fremst dem som yter omsorg til eldre mennesker – sykepleierstudenter, omsorgsarbeidere og hjemmehjelpere som arbeider i førstelinjen. Boka kan også være nyttig for ferdig utdannede sykepleiere, andre helsearbeidere og ledere.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Innholdsfortegnelse
Anmeldelser av Alderspsykiatri og omsorgsarbeid

Vakkert om eldre og psykisk helse 20.03.2017

«Kari Os Eskeland henter fram et vell av erfaringer, beskrevet med en sans for viktige detaljer og nyanser i hver enkelt situasjonsbeskrivelse. Et dypt og varmt engasjement kommer fram i hele boken, en genuin omsorg for både de eldre selv, for familier der de fins og ikke minst for helsepersonellet som skal søke å gi hjelp til pasienter i hverdagen hjemme eller på sykehjem.» «Fastleger og sykehjemsleger vil kunne ha stor glede og nytte av å lese denne velskrevne og aktuelle boken. Også ansatte i spesialisthelsetjenesten vil utvilsomt finne mye å fundere over i detaljer og oversikter og ikke minst i tilnærmingen til den enkelte unike pasienten de har foran seg. Kort sagt: En bok til opplysning, utfordring og glede for helsepersonell generelt. Anbefales bredt. »Eli Berg, Utposten 2- 2017

Til toppen

Forfatter(e)

Kari Os Eskeland (f. 1942) er spesialist i psykiatri med fordypningsområde alderspsykiatri. Hun har i mange år vært leder av en alderspsykiatrisk poliklinikk, og er særlig opptatt av spesialisthelsetjenestens ansvar for samhandling, veiledning og bistand til kompetanseheving i kommunene.