Aktør eller brikke? (Heftet)

Søkelys på menneskets selvforståelse

Forfatter:

Roald Nygård

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 309
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202276577
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Psykologi , Organisasjon og ledelse og Pedagogikk
Fag: Organisasjon og ledelse, Pedagogikk, Psykologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Aktør eller brikke?

Noen mennesker ser på seg selv som frie, handlende aktører, mens andre oppfatter seg mer som "ofre for vær og vind" eller brikker flyttet hit og dit i et spill de ikke er herre over. I lys av de store, til dels dramatiske konsekvensene disse ulike formene for selvforståelse kan ha, blir det vesentlig å forstå hva som fremmer uviklingen i en aktør- eller brikkepreget retning.

Forfatteren fremhever vitenskapen om mennesket som en særlig viktig selvforrståelses¬kilde og viser hvordan den ofte har presentert et brikkelignende menneskebilde. Denne forståelsen er han overbevist om fører galt av sted, så vel på det individuelle som på det mellom¬menneskelige plan. I stedet presenterer han et konstruktivistisk alternativ, som vektlegger menneskets frihet til å tolke seg selv og verden på mange ulike måter. Et slikt alternativ vil kunne oppleves frigjørende der man har kjørt seg fast i forhold til sine omgivelser, sine medmennesker eller seg selv og føler seg som offer for omstendigheter man ikke har noen innflytelse over.

Boken inspirerer til bevissthet og ettertanke og gir viktig kunnskap til alle som har med mennesker å gjøre, i oppdragelses-, undervisnings- eller yrkessammenheng så vel som der man er opptatt av kulturbygging i bedrifter og organisasjoner.

Boken kom ut første gang i 1993 og fremstår nå i ny, revidert utgave.

Til toppen

Presse Aktør eller brikke?

"Boken Aktør eller brikke passer for enhver som ønsker et mer kritisk blikk mot egen selvforståelse. Forfatteren trekker på eksempler på psykologisk forskning, sosiobiografisk og andre småhistorier som gjør boken lettlest og bidrar til å fortelle det samme budskapet fra forskjellige utgangspunkt."

Stial Hilgaar, Psykologisk tidsskrift 3/2009

Til toppen

Forfatter(e)

Roald Nygård er professor emeritus ved Universitetet i Oslo, med motivasjonspsykologi som sitt primære forskningsområde. Der har han undervist på alle nivåer og vært veileder for et stort antall hovedfags- og doktorgradskandidater.

Gjennom boken «Aktør eller brikke?» har hans begrepspar aktør-brikke fått en viktig plass innenfor et vidt bruksområde, bl.a. pedagogikk, ledelse, helse- og sosialfag, rehabilitering og praktisk filosofi. Tankene og begrepene presentert i boken har også vært flittig anvendt i kulturbygging ved norske arbeidsplasser og utgjør en viktig del av det fagteoretiske fundamentet for det offentliges arbeid med yrkesrettet attføring.