Aktiviteter i kroppsøving

Aktivitetshefte i kroppsøving 8-10. 217 aktiviteter (Spiral)

Forfatter:

Geir Øvrevik

Forfatter:
Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 72
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202444136
Kategori: Kroppsøving
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Kroppsøving
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Lærerens bok
Om utgivelsen Aktivitetshefte i kroppsøving 8-10. 217 aktiviteter

Aktivitetsheftet inneholder beskrivelse av alle 217 aktivitetene og kan brukes i kroppsøvingstimen.
Hvert kapittel tar utgangspunkt i et kompetansemål i læreplanen.
Aktivitetene krever lite utstyr, og de er grundig utprøvd på aldersgruppa. Heftet er rikt illustrert med tegninger som viser aktivitetene.
Heftet har praktisk spiralinnbinding.

Til toppen

Forfatter(e)

Geir Øvrevik er universitetslektor ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA). Han underviser i friluftsliv på bachelorprogrammet i idrett og har vært fagkoordinator for friluftslivsutdanningen ved UiA siden 2010. I tillegg underviser han i kroppsøving og idrett både på GLU og lektorutdanningen. Øvrevik har omfattende erfaring som kroppsøvingslærer i skolen. Han har tidligere skrevet flere aktivitetshefter i kroppsøving, både for skole og barnehage, og vært redaktør og forfatter i flere bokutgivelser.

Aktiviteter i kroppsøving
"Aktiviteter i kroppsøving" består av tre ulike lærerhefter. Hvert lærerhefte inneholder inneholder 217 varierte, morsomme og engasjerende aktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet. Kompetansemålene er operasjonalisert og tolket, slik at det er lettere for læreren å se hvilke typer aktiviteter som dekker hvilke mål.