Aktivitetshefte i kroppsøving 11-13

Aktivitetshefte i kroppsøving 11-13 (Spiral)

217 Aktiviteter. Videregående skole

Forfatter:

Geir Øvrevik

Forfatter:
Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 80
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202580865
Kategori: Kroppsøving
Fag: Kroppsøving
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Ekstra materiell
Om utgivelsen Aktivitetshefte i kroppsøving 11-13

Dette aktivitetsheftet er laget for lærere som jobber med kroppsøving i videregående skole. Målsettingen har først og fremst vært å lage et aktivitetshefte der du som lærer kan hente inspirasjon og gode ideer til kroppsøvingstimene. Innenfor et utvalg av idretter og aktiviteter finner du flere aktiviteter som egner seg godt i skolen. Tanken rundt utvalget av aktivitetene er at de skal være forholdsvis enkle å organisere.

Aktivitetsheftet legger vekt på de kompetansemålene som utgjør noe av den praktiske kjernen i faget. I videregående skole er det viktig at vi fortsetter å aktivisere, samt lære elevene ferdigheter i de ulike aktivitetene. Gjennom kroppsøvingsfaget gir vi elevene sosial kompetanse. Denne kompetansen får de ved å erfare, øve og utvikle ferdigheter i de ulike kompetansemålene. Når elevene er på stranden, skal de våge å bli med og spille beachvolleyball, fordi de har lært grunnferdigheter i skolen, de skal våge å bestille sin første time på treningsstudio eller bli med på telttur, fordi skolen gjennom kroppsøvingsfaget har gitt dem den nødvendige kompetansen til å delta.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Gymnos Lærebok (2012)

    Kroppsøving for den videregående skole

    Asbjørn Gjerset, Kjell Haugen, Per Holmstad, Ragnhild Lied, Astri Andresen og Espen Tønnessen

    Innbundet
Forfatter(e)

Geir Øvrevik er universitetslektor ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA). Han underviser i friluftsliv på bachelorprogrammet i idrett og har vært fagkoordinator for friluftslivsutdanningen ved UiA siden 2010. I tillegg underviser han i kroppsøving og idrett både på GLU og lektorutdanningen. Øvrevik har omfattende erfaring som kroppsøvingslærer i skolen. Han har tidligere skrevet flere aktivitetshefter i kroppsøving, både for skole og barnehage, og vært redaktør og forfatter i flere bokutgivelser.

Aktivitetshefte i kroppsøving 11-13
Aktivitetsheftet er for lærere som jobber med kroppsøving i videregående skole. Her kan du som lærer hente inspirasjon og gode ideer til kroppsøvingstimene.