Aktiviteter i kroppsøving for lærere i videregående skole

Aktivitetshefte i kroppsøving 11-13. 217 aktiviteter (Spiral)

Forfatter:

Geir Øvrevik

Forfatter:
Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 80
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202580865
Kategori: Kroppsøving
Fag: Kroppsøving
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Ekstra materiell
Om utgivelsen Aktivitetshefte i kroppsøving 11-13. 217 aktiviteter

Dette aktivitetsheftet er lagd for lærere som jobber med kroppsøving i videregående skole. Målsettingen har først og fremst vært å lage et aktivitetshefte der du som lærer kan hente inspirasjon og gode ideer til kroppsøvingstimene. Innenfor et utvalg av idretter og aktiviteter finner du flere aktiviteter som egner seg godt i skolen. Tanken rundt utvalget av aktivitetene er at de skal være forholdsvis enkle å organisere.

Aktivitetsheftet legger vekt på de kompetansemålene som utgjør noe av den praktiske kjernen i faget. Formålet for kroppsøvingsfaget påpeker at det er viktig å gi elevene «rørsleglede» og «meistring». I videregående skole er det viktig at vi fortsetter å aktivisere, samt lære elevene ferdigheter i de ulike aktivitetene. Gjennom kroppsøvingsfaget gir vi elevene sosial kompetanse. Denne kompetansen får de ved å erfare, øve og utvikle ferdigheter i de ulike kompetansemålene. Når elevene er på stranden, skal de våge å bli med og spille beachvolleyball, fordi de har lært grunnferdigheter i skolen, de skal våge å bestille sin første time på treningsstudio eller bli med på telttur, fordi skolen gjennom kroppsøvingsfaget har gitt dem den nødvendige kompetansen til å delta.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Gymnos Lærebok (2012)

    Kroppsøving for den videregående skole

    Asbjørn Gjerset, Kjell Haugen, Per Holmstad, Ragnhild Lied, Astri Andresen og Espen Tønnessen

    Innbundet
Forfatter(e)
Geir Øvrevik er universitetslektor ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse og idrettsvitenskap. Han har 20 års erfaring som kroppsøvingslærer i skolen, og i tillegg har han vært aktiv i utdanning av kurslærere innenfor barneidrett.
Aktiviteter i kroppsøving for lærere i videregående skole
Aktivitetsheftet og det tilhørende digitale planleggingsverktøyet er for lærere som jobber med kroppsøving i videregående skole. Her kan du som lærer hente inspirasjon og gode ideer til kroppsøvingstimene.