Aktiviteter i kroppsøving for lærere i videregående skole

Aktiviteter i kroppsøving Digitalt planleggingsverktøy for videregående 11-13 (lærerlisens) (Nettsted)

Forfatter:

Geir Øvrevik

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202582319
Kategori: Kroppsøving
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Kroppsøving
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Aktiviteter i kroppsøving Digitalt planleggingsverktøy for videregående 11-13 (lærerlisens)

Det digitale planleggingsverktøy er laget til heftet "Aktiviteter i kroppsøving på videregående skole". Målet med planleggingsverktøyet er at du som lærer ved hjelp av få tastetrykk kan finne frem til ulike aktiviteter, og lage et ferdig undervisningopplegg. De samme aktivitetene som er i boka ligger også på dette nettstedet. Her kan du lett og oversiktlig bla gjennom aktivitetene, trykke på «legg til» på ønsket aktivitet, og til slutt lagre eller skrive ut et ferdig undervisningsopplegg for timen.

Med både aktivitetsheftet og det digitale planleggingsverktøyet vil du til sammen ha gode forutsetninger for å kunne gi elevene et allsidig og variert undervisningstilbud. For deg som lærer vil planleggingsverktøyet også kunne være et enkelt og godt verktøy i skolehverdagen som hjelp til å planlegge og kvalitetsikre innholdet i timene. Gode hjelpemiddel i skolen vil komme elevene til gode i form av et variert og godt undervisningstilbud

Til toppen

Forfatter(e)
Geir Øvrevik er universitetslektor ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse og idrettsvitenskap. Han har 20 års erfaring som kroppsøvingslærer i skolen, og i tillegg har han vært aktiv i utdanning av kurslærere innenfor barneidrett.
Aktiviteter i kroppsøving for lærere i videregående skole
Aktivitetsheftet og det tilhørende digitale planleggingsverktøyet er for lærere som jobber med kroppsøving i videregående skole. Her kan du som lærer hente inspirasjon og gode ideer til kroppsøvingstimene.