Aktiviteter i kroppsøving

Aktiviteter i kroppsøving Digitalt planleggingsverktøy for ungdomstrinnet 8-10 (lærerlisens) (Nettsted)

Forfatter:

Geir Øvrevik

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2014
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202447199
Kategori: Kroppsøving
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Kroppsøving
Varighet: Fram til 31.08.2020
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Aktiviteter i kroppsøving Digitalt planleggingsverktøy for ungdomstrinnet 8-10 (lærerlisens)

217 aktiviteter i kroppsøving Digital inneholder 217 morsomme aktiviteter for elever på ungdomstrinnet. Alle aktivitetene tar utgangspunkt i læreplanen, og de er sortert etter kompetansemål og tema. Her kan læreren på en enkel måte lage ferdige undervisningsopplegg, velge aktiviteter etter kompetansemål og tema og lage planer for enkelttimer og perioder.

Lærerlisensen gjelder for én lærer i ett skoleår.

Til toppen

Forfatter(e)
Geir Øvrevik er universitetslektor ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse og idrettsvitenskap. Han har 20 års erfaring som kroppsøvingslærer i skolen, og i tillegg har han vært aktiv i utdanning av kurslærere innenfor barneidrett.
Aktiviteter i kroppsøving
"Aktiviteter i kroppsøving" består av tre ulike lærerhefter og nettsteder for læreren og inneholder 217 varierte, morsomme og engasjerende aktiviteter for elever på 1. til 4. trinn. Alle aktivitetene tar utgangspunkt i den nye læreplanen i kroppsøving. Kompetansemålene er operasjonalisert og tolket, slik at det er lettere for læreren å se hvilke typer aktiviteter som dekker hvilke mål.