Aktiviteter i kroppsøving

Aktiviteter i kroppsøving Digitalt planleggingsverktøy for ungdomstrinnet 8-10 (lærerlisens) (Nettsted)

Forfatter:

Geir Øvrevik

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2014
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202447199
Kategori: Kroppsøving
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Kroppsøving
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Aktiviteter i kroppsøving Digitalt planleggingsverktøy for ungdomstrinnet 8-10 (lærerlisens)

217 aktiviteter i kroppsøving Digital inneholder 217 morsomme aktiviteter for elever på ungdomstrinnet. Alle aktivitetene tar utgangspunkt i læreplanen, og de er sortert etter kompetansemål og tema. Her kan læreren på en enkel måte lage ferdige undervisningsopplegg, velge aktiviteter etter kompetansemål og tema og lage planer for enkelttimer og perioder.

Lærerlisensen gjelder for én lærer i ett skoleår.

Til toppen

Forfatter(e)
Geir Øvrevik er universitetslektor ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Universitetet i Agder (UiA). Han har jobbet mer enn 20 år som kroppsøvingslærer i skolen og jobber med utdanning av kroppsøvingslærere. Han har tidligere skrevet flere aktivitetshefter i kroppsøving, både for skole og barnehage.
Aktiviteter i kroppsøving
"Aktiviteter i kroppsøving" består av tre ulike lærerhefter og nettsteder for læreren og inneholder 217 varierte, morsomme og engasjerende aktiviteter for elever på 1. til 4. trinn. Alle aktivitetene tar utgangspunkt i den nye læreplanen i kroppsøving. Kompetansemålene er operasjonalisert og tolket, slik at det er lettere for læreren å se hvilke typer aktiviteter som dekker hvilke mål.