Aktiv norsk

Aktiv norsk Nettsted (Nettsted)

Tilrettelagt norsk på nett

Forfatter:

Helland, John Kristian / Håland, Venke

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2005
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202248840
Kategori: Norsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Norsk
Varighet: Fram til 18.06.2019
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Aktiv norsk Nettsted

Den digitale delen av Aktiv norsk gir elevene mange nyttige og morsomme utfordringer. De kan løse interaktive oppgaver, jobbe med massemedier og produsere dokumenter, blant annet. Og de får ikke minst jobbe med praksisnære situasjoner gjennom caser. Alt med tilstrekkelig støtte til at alle elever skal oppnå resultater de kan være stolte av.

Stoffet organisert som caser
Hoveddelen av lærestoffet ligger i caser etter en fast mal. Hver case tar utgangspunkt i en konkret situasjon fra elevens studieretning og bygger opp stoffet rundt den. Steg for steg ledes elevene gjennom arbeidet med det skjemaet som casen fokuserer på - fram til de selv ev. produserer et dokument i den sjangeren de arbeider med.Casene er hentet fra yrker som er relevante for utdanningsprogrammene HS, TIP og DH.

Aktiv norsk retter seg først og fremst mot elever på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, men har også stoff som er anvendelig for elever på studieforberedende utdanningsprogram - og som av ulike grunner strever med norskfaget.


Til toppen

Aktiv norsk
Aktiv norsk er et læremiddel i norsk for elever med behov for tilrettelagt undervisning. Læremidlet er et nyttig supplement til den ordinære læreboka uansett hvilket læreverk skolen bruker.