Aktiv dødshjelp (Heftet)

Forfatter:

Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202594848
Kategori: Helse- og sosialfag og Filosofi
Fag: Filosofi, Helse- og sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Aktiv dødshjelp

I Norge er alle former for aktiv dødshjelp forbudt. I følge en rekke spørreundersøkelser ønsker imidlertid flertallet i befolkningen å oppheve dette forbudet. I Aktiv dødshjelp drøfter forfatterne argumentene for og i mot å oppheve dagens forbud. Utgangspunktet for drøftingen er hvordan vi som samfunn bør stille oss til at noen ønsker å avslutte livet, enten i form av assistert selvmord eller i form av eutanasi, der noen tar livet av pasienten på dennes oppfordring. I første del av boka ser forfatterne nærmere på de viktigste argumentene for å imøtekomme et slik ønske, i del to presenterer de argumentene mot å tillate begge former for aktiv dødshjelp.

Målsettingen med boka er todelt: For det første ønsker forfatterne å systematisere dødshjelpdebatten og presentere argumentene på begge sider så klart som mulig. Dernest ønsker de å vurdere de ulike argumentene opp hverandre, og vise hvorfor de mener at argumentene for aktiv dødshjelp bør veie tyngre enn argumentene mot.

Til toppen

Forfatter(e)
Ole Martin Moen (f. 1985) har doktorgrad i filosofi og underviser ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Sørøst-Norge. Han er en av grunnleggerne av Humanistskolen, en ungdomsskole i Oslo som legger stor vekt på filosofi og kritisk tenkning.
Aksel Braanen Sterri (f. 1987) er utdannet statsviter, kommentator i Dagbladet og doktorgradsstipendiat i filosofi ved Universitet i Oslo