Aksjonsforskning på mange vis (Heftet)

Forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagen

Forfatter:

Kjell Aage Gotvassli (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 230
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202612986
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning og Barnehagelærerutdanning
Fag: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Aksjonsforskning på mange vis

Denne boka handler om å drive utviklings- og endringsarbeid i tilknytning til barnehagens pedagogiske praksis gjennom aksjonsforskning som arbeidsform. Aksjonsforskning er en arbeidsform som er preget av involvering og samskapte læringsprosesser ut fra et ønske om en kritisk vurdering og nødvendig endring av den pedagogiske praksisen i barnehagen.

Aksjonsforskning på mange vis
har både et teoretisk og et praktisk perspektiv. For å drive godt utviklingsarbeid i barnehagen må en kjenne til de teoretiske grunnlagene for de valgene som blir gjort i praktisk utviklingsarbeid i barnehagen. De praktiske valgene framkommer og diskuteres i de kapitlene som tar for seg aksjonsforskning i fire ulike barnehager.

Boka er fagfellevurdert.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Kjell Aage Gotvassli er professor i ledelse ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) og Nord universitet. Siden 1990 har han utgitt en rekke artikler og bøker innen ledelse- og personalutvikling i barnehagen. Hans arbeider har vært med på å løfte fram ledelse i barnehagen som et viktig fagfelt i Norge og Norden.

Per Tore Granrusten er cand.polit. i sosiologi og er førstelektor i samfunnsfag ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Han har vært ansatt ved DMMH siden 1996 og har undervist i samfunnsfag og organisasjon og ledelse på ulike nivåer. Granrusten er studieprogramleder for masterstudiet i barnehageledelse ved høgskolen. Han har deltatt i flere FoU-prosjekter i barnehagefeltet og har siden 2011 vært tilknyttet den nasjonale lederutdanningen for barnehagestyrere – styrerutdanningen i Midt-Norge ved DMMH. Han har publisert tekster om barnehageledelse i tidsskrifter og fagbøker både nasjonalt og internasjonalt.

Torill Moe er universitetslektor i barnevernledelse/organisasjons- og ledelsesfag, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge, NTNU / Fakultet for Samfunnsvitenskap(FSV), Nord Universitet. Hun har utgitt en rekke faglige arbeider i tilknytting til ledelse i barnevernet og tverrfaglig samarbeid.

Kari Hoås Moen er cand.polit. med hovedfag i sosiologi og dosent i samfunnsfag ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Hun har vært ansatt ved DMMH siden 1991. Hun er tilknyttet den nasjonale lederutdanningen for barnehagestyrere – styrerutdanningen i Midt-Norge ved DMMH og underviser på masterstudiet i barnehageledelse. Moen har deltatt i mange FOU-prosjekter innenfor barnehagefeltet og har utgitt en rekke bøker og forskningspublikasjoner.

Yngve Skjæveland er dr.art. fra 2008 og er professor i samfunnsfag ved NTNU. Han har i mange år vært ansatt ved samfunnsfagseksjonen ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Han har arbeidet med utdanning av grunnskolelærere og barnehagelærere og har særlig forsket på ledelse av barnehagen som læringsarena.

Berit Irene Vannebo er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Nord universitetet. Hun har doktorgrad i sosiologi med fokus på organisasjonsendring og organisasjonskultur. Hennes forsking omhandler tema som ledelse og styring i offentlig sektor, med fokus på kvalitetsreformer i skolesektoren og organisasjons- og profesjonsutvikling i barnehagesektoren.