Lærerutdanning

Titler187

 • Vurdering for læring av Stephen Dobson, Roar Engh og Eli Kari Høihilder (Heftet)

  Vurdering for læring

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2007 ISBN 9788276341935 Heftet Akademisk
 • Den skal tidlig krøkes ... av Tove Aarsnes Baune (Heftet)

  Den skal tidlig krøkes ...

  Skolen i historisk perspektiv

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2007 ISBN 9788202261740 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk, Vg1, Vg2 og Vg3
 • Leseforståelse av Ivar Bråten (Heftet)

  Leseforståelse

  Lesing i kunnskapssamfunnet - teori og praksis

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2007 ISBN 9788202261757 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Forsk med! av May Britt Postholm (Heftet)

  Forsk med!

  Lærere og forskere i læringsarbeid

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2007 ISBN 9788204133540 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Didaktikk i skolen av Peik Gjøsund, Roar Huseby og Helge Røys (Heftet)

  Didaktikk i skolen

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2007 ISBN 9788204141132 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Skriving i lærerutdanningene av Margareth Sandvik (Heftet)

  Skriving i lærerutdanningene

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2006 ISBN 9788202245207 Heftet Akademisk
 • Læring og kulturelle redskaper av Roger Säljö (Heftet)

  Læring og kulturelle redskaper

  Om læreprosesser og kollektiv hukommelse

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2006 ISBN 9788202258054 Heftet Akademisk
 • I fokus av Peik Gjøsund og Roar Huseby (Heftet)

  I fokus

  Observasjonsarbeid i barnehagen

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2006 ISBN 9788204118516 Heftet Akademisk
 • Skolen i klemme av Per Bjørn Foros (Heftet)

  Skolen i klemme

  Dilemmaer og spenningsforhold

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2006 ISBN 9788202256265 Heftet
 • Fysikkaktiviteter i barnehage og småskole av Leif Wedøe (Heftet)

  Fysikkaktiviteter i barnehage og småskole

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2005 ISBN 9788202243937 Heftet Akademisk
 • Alt begynner med en strek av Marit Holm Hopperstad (Heftet)

  Alt begynner med en strek

  Når barn skaper mening med tegning

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2005 ISBN 9788202239671 Heftet Akademisk
 • Samtalen i skolen av Per Arneberg, Jan Harald Kjærre og Bjørn Overland (Heftet)

  Samtalen i skolen

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2004 ISBN 9788204094247 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk, Vg1, Vg2 og Vg3
 • Nye gutter og jenter av Ole Bredesen Nordfjell (Heftet)

  Nye gutter og jenter

  - en ny pedagogikk?

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2004 ISBN 9788202233099 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn og Akademisk
 • Trygg av Brit Neumann (Heftet)

  Trygg

  Godt fellesskap - god læring

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2004 ISBN 9788202235673 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Spør barn. Få svar av May Britt Drugli og Mona Engen (Spiral)

  Spør barn. Få svar

  Samtaler med barn om sosiale relasjoner

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2004 ISBN 9788204092397 Spiral 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Barns livsverden: av Karsten Hundeide (Heftet)

  Barns livsverden:

  Sosiokulturelle rammer for barns utvikling

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2003 ISBN 9788202217884 Heftet Akademisk
 • Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen av Erling Lars Dale og Jarl Inge Wærness (Heftet)

  Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen

  Rom for alle - blikk for den enkelte

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2003 ISBN 9788202233044 Heftet Akademisk
 • Med åpne øyne av Hilde Larsen Damsgaard (Heftet)

  Med åpne øyne

  Observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2003 ISBN 9788202230005 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Læring av Hans Christian Arnseth, Ivar Bråten, Liv Gjems, Tore Helstrup, Arne Lervåg, Monika Nerland, Marit Samuelstuen, Ivar Solheim, Åse Streitlien, Roger Säljö og Inger S. Throndsen (Heftet)

  Læring

  I sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2002 ISBN 9788202218171 Heftet Akademisk
 • Atferdsproblemer av Petter Aasen, Sigrun K. Ertesvåg, Birgit Leirvik og Birgit Nordtug (Heftet)

  Atferdsproblemer

  Innføring i pedagogisk analyse

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2002 ISBN 9788202217945 Heftet
 • Problematferd i klasserommet av Astrid Slåttøy (Heftet)

  Problematferd i klasserommet

  En lærerveiledning

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2002 ISBN 9788202218126 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn og 10. trinn
 • Læring i praksis av Roger Säljö (Heftet)

  Læring i praksis

  Et sosiokulturelt perspektiv

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2001 ISBN 9788202199173 Heftet Akademisk
 • Veiledningssamtaler med elever av Rune Høigaard, Arild Jørgensen og Petter Mathisen (Heftet)

  Veiledningssamtaler med elever

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2001 ISBN 9788276343632 Heftet Akademisk
 • Snakk med oss lærer av Thomas Gordon (Heftet)

  Snakk med oss lærer

  Trening i kommunikasjon og konfliktløsning

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 1999 ISBN 9788250425811 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • På egne vilkår av Gunnar Handal og Per Lauvås (Heftet)

  På egne vilkår

  En strategi for veiledning med lærere

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 1999 ISBN 9788245607086 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk, Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2 og Yrkesfag Vg3 påbygging
 • Vygotsky i pedagogikken av Ivar Bråten, Erling Lars Dale, Anne Cathrine Thurmann-Moe og Kamil Øzerk (Heftet)

  Vygotsky i pedagogikken

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 1996 ISBN 9788245600735 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn og Akademisk
 • Menneskeskolen av Brit Neumann (Heftet)

  Menneskeskolen

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 1988 ISBN 9788202109981 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk