Pedagogikk og lærerutdanning

Titler258

 • Aksjonsforskning av Tom Tiller (Heftet)

  Aksjonsforskning

  I skole og utdanning

  Språk/målform Flerspråklig Utgivelsesår 2004 ISBN 9788276345384 Heftet Akademisk
 • Spør barn. Få svar av May Britt Drugli og Mona Engen (Spiral)

  Spør barn. Få svar

  Samtaler med barn om sosiale relasjoner

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2004 ISBN 9788204092397 Spiral 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap av Inger Karin Røe Ødegård (Heftet)

  Læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap

  Å lære i dilemma og kaos

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2003 ISBN 9788276345414 Heftet Akademisk
 • Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning av Kjell Andersen (Heftet)

  Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2003 ISBN 9788276345353 Heftet Akademisk
 • Barns livsverden: av Karsten Hundeide (Heftet)

  Barns livsverden:

  Sosiokulturelle rammer for barns utvikling

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2003 ISBN 9788202217884 Heftet Akademisk
 • Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen av Erling Lars Dale og Jarl Inge Wærness (Heftet)

  Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen

  Rom for alle - blikk for den enkelte

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2003 ISBN 9788202233044 Heftet Akademisk
 • Med åpne øyne av Hilde Larsen Damsgaard (Heftet)

  Med åpne øyne

  Observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2003 ISBN 9788202230005 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Den andre dagen av Rita Tiller og Tom Tiller (Heftet)

  Den andre dagen

  Det nye læringsrommet

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2002 ISBN 9788276344295 Heftet Akademisk
 • Læring av Hans Christian Arnseth, Ivar Bråten, Liv Gjems, Tore Helstrup, Arne Lervåg, Monika Nerland, Marit Samuelstuen, Ivar Solheim, Åse Streitlien, Roger Säljö og Inger S. Throndsen (Heftet)

  Læring

  I sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2002 ISBN 9788202218171 Heftet Akademisk
 • Atferdsproblemer av Petter Aasen, Sigrun K. Ertesvåg, Birgit Leirvik og Birgit Nordtug (Heftet)

  Atferdsproblemer

  Innføring i pedagogisk analyse

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2002 ISBN 9788202217945 Heftet
 • Problematferd i klasserommet av Astrid Slåttøy (Heftet)

  Problematferd i klasserommet

  En lærerveiledning

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2002 ISBN 9788202218126 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn og 10. trinn
 • EQ av Bodil Wennberg (Heftet)

  EQ

  Emosjonell intelligens i livet og på jobben

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2001 ISBN 9788250821354 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Læring i praksis av Roger Säljö (Heftet)

  Læring i praksis

  Et sosiokulturelt perspektiv

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2001 ISBN 9788202199173 Heftet Akademisk
 • Veiledningssamtaler med elever av Rune Høigaard, Arild Jørgensen og Petter Mathisen (Heftet)

  Veiledningssamtaler med elever

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2001 ISBN 9788276343632 Heftet Akademisk
 • På egne vilkår av Gunnar Handal og Per Lauvås (Heftet)

  På egne vilkår

  En strategi for veiledning med lærere

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 1999 ISBN 9788245607086 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk, Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2 og Yrkesfag Vg3 påbygging
 • Teamutvikling av Rolf-Petter Larsen (Heftet)

  Teamutvikling

  Teambygging og teamarbeid

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 1998 ISBN 9788245606010 Heftet Akademisk
 • Lære å/og lede av Jorunn Møller (Heftet)

  Lære å/og lede

  Dilemmaer i skolehverdagen

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 1996 ISBN 9788245600971 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Vygotsky i pedagogikken av Ivar Bråten, Erling Lars Dale, Anne Cathrine Thurmann-Moe og Kamil Øzerk (Heftet)

  Vygotsky i pedagogikken

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 1996 ISBN 9788245600735 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn og Akademisk