Pedagogikk og lærerutdanning

Titler202

 • Vurdering for læring av Stephen Dobson, Roar Engh og Eli Kari Høihilder (Heftet)

  Vurdering for læring

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2007 ISBN 9788276341935 Heftet Akademisk
 • Den skal tidlig krøkes ... av Tove Aarsnes Baune (Heftet)

  Den skal tidlig krøkes ...

  Skolen i historisk perspektiv

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2007 ISBN 9788202261740 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk, Vg1, Vg2 og Vg3
 • Den Andre av Levi Geir Eidhamar, Vigdis Hølen og Paul Leer-Salvesen (Heftet)

  Den Andre

  Etikk og filosofi i skolen

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2007 ISBN 9788276347166 Heftet Akademisk
 • Kunstfaglig og pedagogisk FoU av Else Marie Halvorsen (Heftet)

  Kunstfaglig og pedagogisk FoU

  Nærhet, distanse, dokumentasjon

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2007 ISBN 9788276347531 Heftet Akademisk
 • Leseforståelse av Ivar Bråten (Heftet)

  Leseforståelse

  Lesing i kunnskapssamfunnet - teori og praksis

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2007 ISBN 9788202261757 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Action research av Bjørn Alterhaug, Cato R. P. Bjørndal, Tor Vidar Eilertsen, Eli Moksnes Furu, Tove Leming, Torbjørn Lund, Janne Madsen, Paul Martin Opdal, Anders Persson, May Britt Postholm, Odd Arne Thunberg og Tom Tiller (Heftet)

  Action research

  A Nordic perspective

  Språk/målform Engelsk Utgivelsesår 2007 ISBN 9788276347180 Heftet Akademisk
 • Forsk med! av May Britt Postholm (Heftet)

  Forsk med!

  Lærere og forskere i læringsarbeid

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2007 ISBN 9788204133540 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Didaktikk i skolen av Peik Gjøsund, Roar Huseby og Helge Røys (Heftet)

  Didaktikk i skolen

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2007 ISBN 9788204141132 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Forskningsveilederen av Gunnar Handal (Heftet)

  Forskningsveilederen

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2006 ISBN 9788202265991 Heftet Akademisk
 • Aksjonslæring av Tom Tiller (Heftet)

  Aksjonslæring

  Forskende partnerskap i skolen

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2006 ISBN 9788276346985 Heftet Akademisk
 • Improvisasjon av Henning Sommerro og Kjetil Steinsholt (Innbundet)

  Improvisasjon

  Kunsten å sette seg selv på spill

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2006 ISBN 9788204128645 Innbundet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk, Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2 og Yrkesfag Vg3 påbygging
 • Barn og unges læringsmiljø 2 av Richard Haugen (Heftet)

  Barn og unges læringsmiljø 2

  Med vekt på sosialisering, lek og tospråklighet

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2006 ISBN 9788276347173 Heftet Akademisk
 • Læring og kulturelle redskaper av Roger Säljö (Heftet)

  Læring og kulturelle redskaper

  Om læreprosesser og kollektiv hukommelse

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2006 ISBN 9788202258054 Heftet Akademisk
 • Barn og unges læringsmiljø 1 av Tore Bjerke og Richard Haugen (Heftet)

  Barn og unges læringsmiljø 1

  Grunnleggende prosesser i læring og utvikling

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2006 ISBN 9788276347111 Heftet Akademisk
 • Utdanningsledelse av Marit Aas, Petter Aasen, Terje Abusland, Azita Afsar, Fred Carlo Andersen, Erling Lars Dale, Øyvind Glosvik, Gjert Langfeldt, Jorunn Møller, Eli Ottesen, Knut Roald, Karl Robertsen, Kirsten Sivesind, Guri Skedsmo og Else Stjernstrøm (Heftet)

  Utdanningsledelse

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2006 ISBN 9788202259976 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk, Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2 og Yrkesfag Vg3 påbygging
 • Tilpasset opplæring og flerfaglig samarbeid av Lars Gunnar Briseid (Heftet)

  Tilpasset opplæring og flerfaglig samarbeid

  Fra lov til praksis

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2006 ISBN 9788276346688 Heftet Akademisk
 • Skolen i klemme av Per Bjørn Foros (Heftet)

  Skolen i klemme

  Dilemmaer og spenningsforhold

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2006 ISBN 9788202256265 Heftet
 • God i muntlig? av Ingvild Handagard (Heftet)

  God i muntlig?

  fortellerteknikk, retorikk og fremføringskunnskap

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2005 ISBN 9788276346824 Heftet Akademisk
 • Studiemetodikk og oppgaveskriving av Olav Garsjø (Heftet)

  Studiemetodikk og oppgaveskriving

  Om mappeevaluering og veier til god eksamen.

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2005 ISBN 9788202238070 Heftet Akademisk
 • Samtalen i skolen av Per Arneberg, Jan Harald Kjærre og Bjørn Overland (Heftet)

  Samtalen i skolen

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2004 ISBN 9788204094247 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk, Vg1, Vg2 og Vg3
 • Aksjonsforskning av Tom Tiller (Heftet)

  Aksjonsforskning

  I skole og utdanning

  Språk/målform Flerspråklig Utgivelsesår 2004 ISBN 9788276345384 Heftet Akademisk
 • Spør barn. Få svar av May Britt Drugli og Mona Engen (Spiral)

  Spør barn. Få svar

  Samtaler med barn om sosiale relasjoner

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2004 ISBN 9788204092397 Spiral 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Veiledningsmetodikk av Rune Høigaard og Petter Mathisen (Spiral)

  Veiledningsmetodikk

  En håndbok i praktisk veiledningsarbeid

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2004 ISBN 9788276344417 Spiral Akademisk
 • Læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap av Inger Karin Røe Ødegård (Heftet)

  Læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap

  Å lære i dilemma og kaos

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2003 ISBN 9788276345414 Heftet Akademisk
 • Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning av Kjell Andersen (Heftet)

  Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2003 ISBN 9788276345353 Heftet Akademisk
 • Barns livsverden: av Karsten Hundeide (Heftet)

  Barns livsverden:

  Sosiokulturelle rammer for barns utvikling

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2003 ISBN 9788202217884 Heftet Akademisk
 • Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen av Erling Lars Dale og Jarl Inge Wærness (Heftet)

  Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen

  Rom for alle - blikk for den enkelte

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2003 ISBN 9788202233044 Heftet Akademisk
 • Med åpne øyne av Hilde Larsen Damsgaard (Heftet)

  Med åpne øyne

  Observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2003 ISBN 9788202230005 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Pedagogikk av Per Arneberg og Bjørn Overland (Innbundet)

  Pedagogikk

  Mangfold og muligheter

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2003 ISBN 9788250821651 Innbundet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Den andre dagen av Rita Tiller og Tom Tiller (Heftet)

  Den andre dagen

  Det nye læringsrommet

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2002 ISBN 9788276344295 Heftet Akademisk
 • Læring av Hans Christian Arnseth, Ivar Bråten, Liv Gjems, Tore Helstrup, Arne Lervåg, Monika Nerland, Marit Samuelstuen, Ivar Solheim, Åse Streitlien, Roger Säljö og Inger S. Throndsen (Heftet)

  Læring

  I sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2002 ISBN 9788202218171 Heftet Akademisk
 • Atferdsproblemer av Petter Aasen, Sigrun K. Ertesvåg, Oddbjørn Leirvik og Birgit Nordtug (Heftet)

  Atferdsproblemer

  Innføring i pedagogisk analyse

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2002 ISBN 9788202217945 Heftet
 • Problematferd i klasserommet av Astrid Slåttøy (Heftet)

  Problematferd i klasserommet

  En lærerveiledning

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2002 ISBN 9788202218126 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn og 10. trinn
 • EQ av Bodil Wennberg (Heftet)

  EQ

  Emosjonell intelligens i livet og på jobben

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2001 ISBN 9788250821354 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Mobbet? Det har vi ikke merket! av Eva Larsson (Heftet)

  Mobbet? Det har vi ikke merket!

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2001 ISBN 9788250821330 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Læring i praksis av Roger Säljö (Heftet)

  Læring i praksis

  Et sosiokulturelt perspektiv

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2001 ISBN 9788202199173 Heftet Akademisk
 • Å sette grenser av Bengt Grandelius (Heftet)

  Å sette grenser

  - et vilkår for vekst

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2001 ISBN 9788250820357 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Akademisk
 • Veiledningssamtaler med elever av Rune Høigaard, Arild Jørgensen og Petter Mathisen (Heftet)

  Veiledningssamtaler med elever

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2001 ISBN 9788276343632 Heftet Akademisk
 • På egne vilkår av Gunnar Handal og Per Lauvås (Heftet)

  På egne vilkår

  En strategi for veiledning med lærere

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 1999 ISBN 9788245607086 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk, Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2 og Yrkesfag Vg3 påbygging
 • Teamutvikling av Rolf-Petter Larsen (Heftet)

  Teamutvikling

  Teambygging og teamarbeid

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 1998 ISBN 9788245606010 Heftet Akademisk